Jest szansa, że wyjazd z ulicy Zeusa i okolicznych osiedli w Kowalach przestanie być utrapieniem mieszkańców. Gmina Kolbudy czyni aktywne starania, aby powstała „obwodnica ulicy Zeusa”, równoległe do obwodnicy Trójmiasta połączenie ulicy Glazurowej z ulicą Klasyczną na terenie Borkowa. Opracowano już projekt koncepcyjny zadania.

Modernizacja układu drogowego w okolicach ulicy Glazurowej podzielona zostanie na etapy. Gotowość udziału w ich realizacji deklaruje deweloper, firma Budros, która realizuje w okolicy zabudowę wielorodzinną.

- Firma Budros zobowiązała się wykonać rondo w miejscu, w którym dziś ulica Glazurowa ostro zakręca w kierunku skrzyżowania o ruchu okrężnym u zbiegu ulic Zeusa i Apollina, a także połączenie między nowym i istniejącym rondem – tłumaczy wójt Andrzej Chruścicki. – Deweloper wykona też ogólnodostępne miejsca parkingowe przy ulicy Zeusa. Ta część inwestycji powinna zostać zrealizowana w 2021 roku.

Nie ulega wątpliwości, że modernizacji wymaga również istniejący fragment ulicy Glazurowej od stacji benzynowej do planowanego ronda. Istniejący, wybudowany w 2018 roku, fragment jest – jak mówią władze gminy - rozwiązaniem prowizorycznym.

- Chcemy, aby cała ulica Glazurowa była wykonana porządnie z podbudową i uzbrojeniem, zgodnie ze sztuką budowlaną – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Wykonany przed niespełna dwoma laty fragment już wymaga doraźnych napraw. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i mamy nadzieję, że zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Obecnie przygotowujemy również dokumenty aplikacyjne o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. W perspektywie planowanej „obwodnicy ulicy Zeusa” wspomniany odcinek Glazurowej musi zostać przebudowany.

W ramach planowanej „obwodnicy Zeusa” Gmina Kolbudy zamierza wykonać liczący około kilometra odcinek biegnący równolegle do obwodnicy Trójmiasta. Mniej więcej w jego połowie powstałoby drugie rondo łączące ul. Zeusa z ul. Apollina. Kolejne skrzyżowanie o ruchu okrężnym, z którego wyjeżdżalibyśmy na obwodnicę Trójmiasta zostałoby zlokalizowane już na terenie Borkowa, stanowiąc połączenie z kończącą się dziś „ślepo” ulicą Klasyczną na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

- Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z Panią Wójt Gminy Pruszcz Gdański – mówi Andrzej Chruścicki. – Nasza koncepcja spotkała się z zainteresowaniem sąsiedniej gminy, której znaczna część mieszkańców dojeżdża dziś do obwodnicy Trójmiasta ulicą Zeusa, przyczyniając się tym samym do korków paraliżujących ruch na naszych drogach osiedlowych.

Gmina Kolbudy dysponuje już projektem koncepcyjnym „obwodnicy ulicy Zeusa” z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.