Wójtowie czterech gmin Powiatu Gdańskiego złożyli podpisy pod listem intencyjnym, w którym deklarują wolę współpracy przy realizacji wspólnego projektu transgranicznego. Jego efektem ma być budowa - liczącej około 50 kilometrów - ścieżki rowerowej, która przebiegać będzie przez teren Gminy Kolbudy, Gminy Przywidz, Gminy Trąbki Wielkie i Gminy Pruszcz Gdański.  Przedstawiciele wspomnianych samorządów złożyli fiszkę projektową do Programu Interreg Polska – Rosja 2021-2027.

- Wspólnie z gminami Przywidz, Trąbki Wielkie i Pruszcz Gdański podejmujemy próbę sięgnięcia po środki na realizację zadania, które może znacząco podnieść atrakcyjność turystyczną regionu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Turystyka rowerowa jest dziś niezwykle popularna i stale się rozwija. Na terenie naszych samorządów znajduje się wiele cennych historycznie i przyrodniczo miejsc. Naszym wielkim kapitałem są piękne krajobrazy. Realizacja szlaku rowerowego sprzyjałaby również rozwojowi małej przedsiębiorczości z uwzględnieniem agroturystyki. Mamy świadomość, że przed nami wiele wspólnej pracy. Jesteśmy jednak na nią gotowi i liczymy na to, ze nasze wspólne starania zostaną docenione i będziemy mogli skorzystać z pozabudżetowego dofinansowania. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy chcą realizować z nami to zadanie.

Założeniem Programu Interreg Polska – Rosja jest realizacja przedsięwzięcia we współpracy z partnerami zza wschodniej granicy. Ci dołączają swoje zadania, które zamierzają wykonać na terytorium swojego kraju. W przypadku projektu, którego chcą się podjąć Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz i Trąbki Wielkie, byłby to partner z Obwodu Kaliningradzkiego.

- Ścieżka rowerowa, którą chcielibyśmy wykonać w ramach projektu,  zostałaby połączona z trasą Eurovelo, która ma również swój przebieg po stronie rosyjskiej (Szlak Wokół Bałtyku) – informuje Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii. - Trasa miałaby przebiegać przy głównych traktach komunikacyjnych, zataczając pętlę. Ścieżka byłaby zlokalizowana w okolicach zbiorników wodnych, jezior i rzek. Na trasie jest szereg atrakcji turystycznych. Planowana jest budowa parkingów dla rowerzystów, punktów naprawy rowerów czy przystanków piknikowych. Musimy jednak mieć świadomość, że list intencyjny to dopiero początek długiej, trudnej drogi. Założenie projektu jest jednak na tyle ciekawe, że nawet w przypadku niepowodzenia w tym konkretnym Programie, będziemy czynili dalsze starania o pozyskanie unijnego dofinansowania. 

Partnerem wiodącym projektu, w którym wolę udziału wyraziły cztery sąsiadujące ze sobą samorządy jest Gmina Kolbudy. W liście intencyjnym oraz fiszce aplikacyjnej strony deklarują gotowość przystąpienia do opracowania dokumentacji technicznej oraz procesu pozyskiwania niezbędnych zezwoleń. O skali projektu najlepiej świadczy fakt, że wartość wspólnego projektu po stronie polskiej przekracza kwotę… 5 milionów euro.

Aby zadanie zakończyło się pozytywnie ze swojej roli wywiązać się muszą wszyscy partnerzy, w tym strona rosyjska.

Przed dwoma laty Gmina Kolbudy - we współpracy z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego - podjęła już próbę sięgnięcia po środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Rosja 2014-2020. Pozyskana kwota miała być przeznaczona na budowę ścieżki wokół Zbiornika Bielkowskiego. Mimo wysokiej oceny, jaką uzyskała wówczas polska część projektu, nie udało się uzyskać dofinansowania.