Rozpoczynamy nabór na bezpłatne szkolenia, których celem jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców powyżej 25 roku życia. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 10 do 28 sierpnia br. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz innych niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów dostępny jest pod tekstem.

Szkolenia odbywały się będą na terenie Gminy Kolbudy, ich tematyka uzależniona będzie od zainteresowania mieszkańców, którzy w dokumentach aplikacyjnych wskażą interesujące ich obszary tematyczne.

- W szkoleniach będzie mogło wziąć udział 150 mieszkańców Gminy Kolbudy , którzy zostaną podzieleni na 10 osobowe grupy – informuje Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii Urzędu Gminy Kolbudy. - Uczestnicy już na etapie rekrutacji wybiorą spośród siedmiu tematów jeden, który ich interesuje. Może się więc okazać, że we wszystkich grupach realizowany będzie ten sam program, a może utworzone zostaną grupy z całego zakresu tematycznego. To będziemy wiedzieli po zakończeniu naboru.

Proponowane tematy szkolenia:

  • Rodzic w internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci

Internet i nowe technologie komunikacyjno-informacyjne towarzyszą nam dziś niemal we wszystkich sferach codziennego życia. Dlatego warto poznawać możliwości nowoczesnych narzędzi i uczyć się z nich korzystać.

- Osoby, które nie będą potrafiły, lub z innych powodów nie będą mogły z tych technologii korzystać, będą coraz bardziej wykluczone – nie tylko cyfrowo – ale w konsekwencji także z życia społecznego – informują pomysłodawcy projektu.

Szkolenia prowadzone będą przez profesjonalnych, doświadczonych instruktorów. W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery, które po zakończeniu szkoleń będą mogły zostać przekazane do szkół lub instytucji z terenu Gminy Kolbudy. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak skutecznie korzystać z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Dla uczestników szkoleń będzie dostępny catering.

Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Skrzynce Podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Kolbudy lub w Punkcie Obsługi Klienta na parterze urzędu. Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie pod numerem (58) 691 05 50 lub (58) 691 05 88.

Projekt realizowany jest w ramach Akademii Kompetencji Cyfrowych. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.