Mieszkańcy Gminy Kolbudy z utęsknieniem czekają na modernizację publicznego ośrodka zdrowia w Kolbudach. Samorząd przygotowuje się do realizacji zadania, które ma polegać na budowie od podstaw nowego, jednokondygnacyjnego budynku w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej od lat 70. lecznicy. W tym celu gmina wykupiła już z rąk prywatnych teren, na którym przed laty znajdował się budynek przedszkola. Podczas sierpniowej sesji Rady Gminy Kolbudy wójt Andrzej Chruścicki poinformował, że samorząd złożył wniosek, który otwiera możliwość sięgnięcia po dofinansowanie z funduszy Komisji Europejskiej.

- Stajemy do wyścigu o fundusze, które Polska może otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy – mówi Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii. – Na szczeblu krajowym projekt koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które zleciło urzędom marszałkowskim zebranie projektów z poszczególnych regionów. Złożyliśmy więc wniosek dotyczący budowy publicznego ośrodka zdrowia w Kolbudach.

Nie jest tajemnicą, że największe szanse na dofinansowanie mają zadania, dla których na etapie koncepcyjnym i projektowym sporządzono już odpowiednią dokumentację. Według nieoficjalnych informacji projekt przedstawiony przez nasz samorząd jest jednym z lepiej przygotowanych wniosków w skali województwa. Ostateczne decyzje o przyznanie Polsce dofinansowania zapadną jednak na szczeblu Komisji Europejskiej, a podział środków na poszczególne regiony dokonany zostanie na szczeblu krajowym.

- Złożyliśmy dobrze opracowaną dokumentację i z nadzieją czekamy na dobre wieści, choć mamy świadomość, że liczba chętnych na unijne pieniądze jest długa – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Jest jednak o co walczyć, bo dofinansowanie w ramach programu może wynieść nawet 90 procent. Budowa nowego ośrodka zdrowia zostanie jednak zrealizowana bez względu na to czy otrzymamy dofinansowanie czy nie. Cały czas przygotowujemy się bowiem do tego zadania. Dzięki pozabudżetowym środkom moglibyśmy jednak znacznie przyspieszyć inwestycję i skrócić czas jej realizacji.

Celem głównym projektu – wskazanym we wniosku - jest poprawa dostępności do podstawowych i specjalistycznych usług zdrowotnych na terenie Gminy Kolbudy poprzez budowę nowego nowoczesnego i ośrodka zdrowia wyposażonego w nowoczesny sprzęt i oferującego usługi w najwyższym standardzie.

Budowa ośrodka zdrowia prowadzona ma być z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wpływających pozytywnie na ochronę środowiska i zmianę klimatu, w tym OZE. 

(ron)