Mieszkańcy niektórych ulic w Bielkówku skarżą się od kilku dni na częste przerwy w dostawach wody. Po usunięciu awarii z kranów leci natomiast brudna ciecz. Na ulicach wsi niemal codziennie spotkać można pracowników spółki „Reknica”, do której regularnie telefonują poirytowani mieszkańcy. 

Występujące w ostatnich dniach częste awarie mają związek z prowadzonymi na terenie sołectwa pracami drogowymi oraz niezbędną przebudową instalacji wodociągowych.

- Niestety to dość częsta sytuacja gdy wymieniane są kilkudziesięcioletnie, stare instalacje – tłumaczy Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Wykonane przed wieloma laty plany, którymi dysponujemy nie zawsze oddają faktyczny układ wiekowych instalacji. Chociaż wykonawca stara się postępować ze szczególną ostrożnością często zdarza się, że podczas prac ziemnych natrafia na rurę, która według dokumentacji nie powinna znajdować się w tym miejscu. Zakres prac jest zbyt duży, aby można je było prowadzić bez użycia ciężkiego sprzętu. Na szczęście uszkodzenia usuwane są na bieżąco, a przerwy w dostawach wody nie są długie. Z problemem tym borykają się zwłaszcza mieszkańcy ulicy Kościelnej i części ulicy Gregorkiewicza.

Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów prace ziemne przy przebudowie instalacji wodnej mogą potrwać jeszcze około dwóch, trzech tygodni. Informacje o wszystkich awariach publikuje na swoich stronach spółka „Reknica”.

– Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Już niedługo dotknięta awariami część Bielkówka zyska nie tylko nowe nawierzchnie na ulicy Polnej i jej skrzyżowaniu z ulicą Kościelną, ale również korzystać będzie z wody z nowej instalacji.– mówi Adam Babkiewicz.