Zamiast wysłużonych, popękanych płyt i starego, nierównego bruku wkrótce pojawi się równa, betonowa kostka płukana. Powstanie też kanalizacja deszczowa i zamontowane zostaną nowe lampy oświetleniowe. W ciągu najbliższych kilku miesięcy drogi w sołectwie Babidół przejdą prawdziwą metamorfozę. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał właśnie umowę z wykonawcą zadania. Realizacja powinna rozpocząć się na początku października i potrwa siedem miesięcy.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona od okolic pętli autobusowej we wsi Babidół aż do miejsca, w którym rozpoczyna się betonowa kostka w Nowinach.

- Łączna długość modernizowanego odcinka wyniesie około 1 100 metrów – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Szerokość nowej drogi to 5 metrów z przewężeniami o szerokości 4,5 metra. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie.

Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów nowa droga pokryta zostanie betonową kostką płukaną, o powierzchni bardziej chropowatej od tradycyjnej kostki. Projekt nie przewiduje budowy chodnika. Na nawierzchni ulic wydzielona więc zostanie strefa piesza.

- O tym, w jakim stanie są drogi w sołectwie Babidół wie każdy, kto chociaż raz przejeżdżał przez tę malowniczą miejscowość – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Niejeden kierowca uszkodził swój pojazd na nierównych, ułożonych przed wieloma laty uliczkach. Za kilka miesięcy komfort jazdy ulegnie tam jednak znacznej poprawie. Przystępujemy do budowy dróg, o które w sołectwie zabiegano od dawna.

Wykonawcą inwestycji będzie ARAT Firma Ogólnobudowlana Krzysztof Makurat. Podpisana właśnie umowa opiewa na kwotę 2,8 mln złotych. Gruntownej modernizacji poddane zostaną ulice Jaśminowy Stok i Leśny Zakątek, na których pojawi się betonowa kostka. Mieszkańcy po nowej, równej nawierzchni dojadą więc zarówno do skrzyżowania z drogą wojewódzką 221, jak i do sąsiednich Nowin.

- Do tej pory zły stan dróg w centrum wsi Babidół stanowił przewodni temat każdego zebrania sołeckiego – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Cieszę się, że mogę wreszcie przekazać mieszkańcom dobrą nowinę. Kończymy mówić o problemie. Przystępujemy do prac drogowych.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. To kolejne w tym roku zadanie, które otrzymało finansowe wsparcie ze środków pozabudżetowych.

- Gmina w jednym czasie realizować będzie kilka poważnych inwestycji drogowych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Aktualnie modernizacje nawierzchni trwają w sołectwach Jankowo Gdańskie i Bielkówko. Wkrótce otrzymamy kolejne środki z FDS, które pozwolą realizować prace w Kolbudach, Lublewie Gdańskim i Otominie.