W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kolbudy przekazujemy Państwu materiały kampanii profilaktycznych przygotowanych przez Przyjazną Profilaktykę.

Kampania „W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno” ma na celu wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców i skłonienie ich, by zaangażowali się w życie dzieci, w naukę, ale i spędzanie razem wolnego czasu. Kampania jest uzupełniona o materiały poruszające tematykę bezpieczeństwa na drogach i nietrzeźwości wśród części kierowców "Myślę i jeżdżę trzeźwo", zawiera e-book dla dzieci i młodzieży oraz e-book dla rodziców.

Zachęcamy Państwa do korzystania z materiałów. Więcej informacji na temat kampanii na stronie: https://przyjaznaprofilaktyka.pl/

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno
Materiały dla rodziców

pdf W domu i poza domem - e-book dla rodziców (12.01 MB)

audio Podcast dla rodziców- plik audio (10.65 MB)

W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno
Materiały dla dzieci i młodzieży

pdf E-book dla dzieci i młodzieży (7.55 MB)

Karty aktywności dla dzieci 6-9 lat

pdf Poznaj emocje (1008 KB)

pdf Moja rodzina (863 KB)

Karty aktywności dla dzieci 10-13 lat

pdf „Żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce”, czyli jak się motywować (529 KB)

pdf Wyloguj się! (666 KB)

Barty aktywności dla dzieci 14-16 lat

pdf Co to jest fonoholizm? (649 KB)

pdf Moje mocne strony (560 KB)

 
Myślę i jeżdżę trzeźwo

pdf E-book - Myślę i jeżdżę trzeźwo (6.05 MB)