To już pewne. Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się budowa ulic Adama Ważnego w Kolbudach, ulic Wojska Polskiego, Wrzosowej i Bukowej w Lublewie Gdańskim oraz ul. Jagodowej w Otominie. Pomorski Urząd Wojewódzki potwierdził, że Gmina Kolbudy otrzyma na ten cel dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Złożony przez nasz samorząd projekt obejmujący modernizację wspomnianych ulic zostanie dofinansowany kwotą blisko 4 mln zł, co stanowić będzie połowę kosztów realizacji zadania. Pozostałą część pokryje gmina ze środków własnych.  

„Kiedy rozpocznie się remont ulicy Adama Ważnego?”, „Co z ulicą Wojska Polskiego w Lublewie Gdańskim?” – to jedne z najczęściej zadawanych przez mieszkańców pytań. Te pojawiały się niemal pod każdym artykułem na temat gminnych inwestycji drogowych. Dziś możemy odpowiedzieć jednoznacznie: Wkrótce zostaną wykonane. Przyznanie środków na ten cel potwierdził Wojewoda Pomorski.

- Wkrótce ulica Adama Ważnego w Kolbudach, która prowadzi do Gminnej Przystani Żeglarskiej zmieni się nie do poznania – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Będzie to szeroka na 5-6 metrów droga z chodnikiem i miejscami parkingowymi. Nawierzchnia pokryta będzie masą bitumiczną. Chodnik i około 40 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie przystani wykonane będą z kostki betonowej. Droga zmodernizowana zostanie od skrzyżowania z DW 221 przy sklepie do drugiego skrzyżowania z DW 221, w okolicy ul. Tartacznej. Łączna długość wyniesie około 600 metrów. Chcemy też poszerzyć drogę oraz wykonać nowe ogrodzenie wzdłuż restauracji nad jeziorem. Okolice przystani mają być jednym z bardziej reprezentacyjnych miejsc w Kolbudach. Wraz z ulicą Adama Ważnego zmodernizowana zostanie, sąsiadująca z nią, ulica Skrzatów. Ta pokryta będzie kostką.

Na rozpoczęcie prac budowlanych z utęsknieniem czekają również mieszkańcy ulicy Wojska Polskiego, Wrzosowej i Bukowej w Lublewie Gdańskim. Również tam przebudowa układu drogowego zostanie zainicjowana jeszcze w tym roku.

- Ulica Wojska Polskiego zostanie zmodernizowana na odcinku około 450 metrów – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Wybudowany zostanie również chodnik i kanalizacja deszczowa. Całość oświetlać będzie 10 nowych lamp. Planujemy też wykonać wyniesione skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego z ulicą Wrzosową.

Zmienią się również okolice cmentarza w Lublewie Gdańskim, przy którym z kostki betonowej wykonane zostaną nowe miejsca postojowe. Przy wejściu na jego teren powstanie wyniesione przejście dla pieszych. Przylegające do cmentarza ulice Bukowa i Wrzosowa pokryte będą asfaltem. W planach ujęto montaż oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Około 750 metrów nawierzchni z kostki betonowej zyska sołectwo Otomin, w którym modernizacji poddana zostanie ulica Jagodowa. Również tam pojawi się chodnik i oświetlenie.

- W najbliższym czasie czeka nas sporo pracy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nie wiem czy kiedykolwiek nasz samorząd realizował tak wiele inwestycji drogowych, w tak krótkim czasie. To nie koniec. Na decyzje o przyznaniu kolejnych dofinansowań, z puli rządowej, samorządowej oraz unijnej czekają nasze kolejne wnioski. Jesteśmy dobrej myśli.