Lokalna Grupa Działania  (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w następujących zakresach tematycznych: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” oraz „Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych”  

Ogłoszenie o naborze nr 21/2020

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach naboru nr 21/2020

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-21-2020/


Ogłoszenie o naborze nr 22/2020

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach naboru nr 22/2020

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22-2020/