Zniżka na czesne w wysokości 5 procent oraz 80 procentowy rabat na wynajem instrumentu dla ucznia szkoły muzycznej. Z takich przywilejów korzystać już mogą posiadacze Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny, których dzieci uczą się lub podejmą naukę w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kolbudach. Stosowną umowę z wójtem Andrzejem Chruścickim podpisała właśnie Anita Stolarska. Reprezentowana przez nią placówka została kolejnym Partnerem Kolbudzkiej Karty Dużej Rodziny.

„Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbudach powstała w 2002 roku z myślą o zapewnieniu dziecku wszechstronnego rozwoju, w tym rozwijaniu jego indywidualnych możliwości i zdolności. Naszym głównym celem jest rozbudzanie wrażliwości muzycznych naszych uczniów oraz stworzenie im najwyższych warunków rozwoju. Jesteśmy jedyną szkołą muzyczną  w Gminie Kolbudy, która posiada  uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.” – czytamy na stronie internetowej szkoły.

Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych 2-3 razy w tygodniu (w tym indywidualne lekcje na wybranym instrumencie oraz zajęcia teoretyczne) w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach. Co skłoniło kierownictwo szkoły, aby dołączyć do Programu KKDR?

- Przede wszystkim zależy nam na popularyzacji nauki gry na instrumentach – mówi Anita Stolarska. – W naszej szkole kształcą się uczniowie z rodzin wielodzietnych. Dzięki udziałowi w projekcie będziemy też mieli okazję dołożyć swoją cegiełkę i przyczynić się do odciążenia budżetów domowych dużych rodzin z Gminy Kolbudy.

Ze szkołą współpracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, a metody i formy pracy dostosowane są do możliwości każdego dziecka. Placówka prowadzi m.in. naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, flecie, gitarze i trąbce.

Od początku istnienia szkoły jej uczniowie brali udział w konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym, odnosząc bardzo duże sukcesy. Równocześnie czynnie uczestniczyli w wielu koncertach m.in. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w Domu Uphagena oraz prezentowali swoje umiejętności podczas występów międzyszkolnych i przeznaczonych dla mieszkańców Gminy Kolbudy.

Czym jest Kolbudzka Karta Dużej Rodziny? To samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym, adresowany do naszych mieszkańców. Jego celem jest promowanie modelu i wizerunku rodziny wielodzietnej. Do korzystania z ulg i zniżek oferowanych w ramach naszego programu uprawnia ogólnopolska Karta Dużej Rodziny o numerze, którego siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator Gminy Kolbudy 2204032. Karta z wyłączeniem dzieci do czasu nauki szkolnej ważna jest tylko z dokumentem poświadczającym tożsamość użytkownika. Pytania dotyczące wydawania Karty kierować można pod numer telefonu (58) 691 – 05 – 75.

Do samorządowego projektu KKDR dołączyło już ponad dwadzieścia firm i instytucji prowadzących działalność na terenie naszej gminy, ale nie tylko. W gronie podmiotów proponujących zniżki znajdują się m.in. sklepy, cukiernie, placówki oświatowe, punkty usługowe, a nawet klub sportowy występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju.

Informacje dotyczące Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich rabatów dostępne są w zakładce dedykowanej Kolbudzkiej Karcie Dużej Rodziny. Do zapoznania się ze szczegółami projektu zachęcamy również wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do naszego projektu. http://www.kolbudy.pl/kolbudzka-karta-duzej-rodziny