Służby sanitarno-epiedemiologiczne informują o kolejnych dobowych rekordach zakażeń wirusem COVID-19, których liczba coraz częściej przekracza już tysiąc. Niestety również w Gminie Kolbudy notowane są przypadki zachorowań na koronawirusa. W Urzędzie Gminy Kolbudy regularnie obraduje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który - m.in. w obecności przedstawiciela służb medycznych - na bieżąco analizuje sytuację na terenie naszego samorządu. Ta wymaga dziś szczególnej dyscypliny i przestrzegania podstawowych norm sanitarnych.

- Niestety w tym tygodniu w naszej gminie zanotowano znaczny wzrost zakażeń – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Aktualnie w izolacji domowej, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych pozostaje kilka osób, u których stwierdzono chorobę. Kilkadziesiąt osób pozostaje natomiast na kwarantannie domowej. Musimy mieć świadomość, że liczba ta może wzrastać. We wrześniu do szkół wrócili uczniowie, co może mieć istotny wpływ na tempo transmisji wirusa.

Władze gminy po raz kolejny apelują, aby nie bagatelizować zagrożenia i stosować się do zasad reżimu sanitarnego. Zachowanie dystansu społecznego, unikanie dużych skupisk ludności oraz zasłanianie nosa i ust podczas zakupów czy w miejscach, w których zachowanie odpowiednich odległości nie jest możliwe, to podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne jest również regularne mycie rąk i korzystanie ze środków dezynfekujących dostępnych w większości miejsc odwiedzanych przez większe grupy mieszkańców.

Do ewentualnego dalszego wzrostu liczby zachorowań przygotowuje się również ośrodek zdrowia w Kolbudach. Wkrótce udostępnione zostanie dodatkowe wejście do budynku dla osób, które podejrzewają, że mogły zostać zakażone wirusem COVID-19.

- Prosimy, aby nie lekceważyć objawów, które mogą wskazywać na zakażenie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Osoby, które źle się czują proszone są o kontakt telefoniczny z ośrodkiem zdrowia. Tam uzyskają teleporadę z wytycznymi dotyczącymi dalszych czynności. W trosce o zdrowie pozostałych pacjentów przychodni wydzielone zostanie osobne wejście do budynku. Apelujemy też o rozsądek do rodziców posyłających dzieci do szkoły. Nie wysyłajmy na lekcje dziecka, które gorączkuje, kaszle czy ma inne objawy chorobowe. Nie chcemy wywoływać paniki, ale musimy dziś dmuchać na zimne. Koronawirus przestał być tematem znanym jedynie z przekazów medialnych. To realne zagrożenie, które może się rozprzestrzeniać. Dbajmy o siebie i pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny., Nośmy maseczki i pamiętajmy o zachowaniu dystansu.

Kontakt do ośrodka zdrowia w Kolbudach:

http://www.kolbudy.pl/instytucje/osrodek-zdrowia