W bieżącej kadencji samorządu Gmina Kolbudy pozyskała już blisko 20 milionów złotych środków zewnętrznych. Znaczna część tych pieniędzy przeznaczana jest na budowę i modernizację dróg lokalnych. Szereg zadań realizowanych jest oczywiście ze środków własnych gminy. Warto również wspomnieć o dodatkowej kwocie ponad 2,5 miliona złotych, którą poniosą przedsiębiorcy inwestujący w naszej gminie. Środki te – na podstawie zawartych już umów i porozumień – to koszt dodatkowych prac realizowanych w sąsiedztwie miejsc, w których swoją działalność prowadzą inwestorzy.

Przykładem takiego rozwiązania jest choćby wykonana niedawno modernizacja nawierzchni ulicy Apollina z budową brakującego fragmentu chodnika i wyniesionego skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Kowalach. Prace zostały przeprowadzone właśnie na podstawie dodatkowej umowy zawartej z deweloperem, który w pobliżu placówek oświatowych realizuje swoje inwestycje.

Podstawę do zawierania dodatkowych porozumień stanowi dla samorządu artykuł 16 ustawy o drogach publicznych, który mówi, że „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia”.

- Wartość zadań, na które podpisaliśmy już stosowne umowy i porozumienia z inwestorami opiewa na kwotę 2 552 000 zł – mówi wójt Andrzej Chruścicki. -  Na podpis czeka kolejna umowa na wykonanie dodatkowych prac o wartości 300 tysięcy złotych. Chcemy, aby firmy lokujące swój kapitał na terenie naszej gminy robiły również coś dla społeczności lokalnej. Budowy nowych bloków czy hal firm logistycznych mają duży wpływ na to co dzieje się na drogach w pobliżu takich inwestycji. Z myślą o kierowcach czy pieszych podpisujemy więc dodatkowe umowy na modernizacje układu drogowego czy uzupełnienie go o dodatkowe elementy zwiększające bezpieczeństwo w najbliższym sąsiedztwie.

Część zadań, na które Gmina Kolbudy  podpisała z przedsiębiorcami umowy została już wykonana. Inne mają precyzyjnie określony na piśmie termin realizacji.

- Inwestorzy zawierający umowę z gminą zobowiązują się m. in. do modernizacji odcinków gminnych dróg, budowy brakującego fragmentu chodnika, wykonania oświetlenia czy utwardzenia drogi – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – To również prace związane z przebudową skrzyżowania czy wykonania lewoskrętu w pobliżu realizowanej inwestycji. Inwestorzy zobowiązują się do wykonania dodatkowych prac. Deweloperzy czy firmy logistyczne mają świadomość, że zadania zrealizowane w ramach tzw. „16” służyć będą mieszkańcom budowanych przez nich osiedli czy klientom prowadzonych przez nich firm. Ma to również wpływ na atrakcyjność terenu, w którym prowadzą swoją działalność biznesową.

Lista umów zawartych z inwestorami w bieżącej kadencji liczy aktualnie 11 pozycji. Wartość umieszczonych na nich zadań kształtuje się w przedziale od 30 tysięcy złotych do 1 miliona złotych. Niektóre z zadań zostały już zrealizowane. Inne mają zostać wykonane w ciągu najbliższych dwóch lat.

- Inwestorzy rozumieją, że lokując kapitał na danym terenie nie mogą myśleć wyłącznie o swoim zysku – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Stają się przecież częścią otoczenia i wpisują się ze swoją działalnością w życie lokalnej społeczności. Powinni więc pamiętać o okolicznych mieszkańcach. O ich komforcie i bezpieczeństwie. Na tych umowach korzystają zresztą wszyscy nasi mieszkańcy. Dzięki zadaniom wykonanym przez inwestorów - z ich własnych pieniędzy - środki z budżetu gminy możemy przeznaczyć na inne inwestycje. Nasza gmina rozwija się bardzo dynamicznie. Intensywnej modernizacji wymaga więc również układ drogowy.