Kolejnych 38 komputerów trafiło do publicznych szkół Gminy Kolbudy. Laptopy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu w kwocie 95 tysięcy złotych udzielonym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To kolejne urządzenia, które w ciągu ostatnich miesięcy trafiły do naszych placówek oświatowych. W kwietniu br. dyrektorzy szkół odebrali z Urzędu Gminy Kolbudy 39 laptopów. Wówczas kwota dofinansowania wyniosła niemal 100 tysięcy złotych.   

- To już drugi w tym roku zakup komputerów dla naszych szkół – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dzięki środkom zewnętrznym mogliśmy przekazać w tym roku do gminnych placówek oświatowych w sumie 77 laptopów. Dysponują nimi ich dyrektorzy. Urządzenia zostaną na pewno odpowiednio wykorzystane przez szkoły. Przenośne komputery głównie mają służyć uczniom i nauczycielom do nauki zdalnej. Od września edukacja odbywa się w trybie stacjonarnym, jednak sytuacja jest dość dynamiczna. W czasie epidemii musimy być przygotowani na różne warianty, w tym na powrót szkół do nauki zdalnej. Nie wszyscy uczniowie dysponują laptopami. Tu pomocne będą urządzenia zakupione dzięki dotacjom.

Środki na zakup 38 laptopów - podobnie jak pieniądze na 39 urządzeń przekazanych przed kilkoma miesiącami - przyznano z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, w ramach projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

Nowe laptopy trafiły do ZKiW w Kolbudach, ZKiW w Bielkówku, ZKiW w Lublewie Gdańskim, SP Pręgowo i SP Kowale.