Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku w dniach 13-15 października 2020 roku - między innymi na terenie Gminy Kolbudy - przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2020”. Ma ona na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy  w Gdańsku.

Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazownicy w Gdańsku dodaje, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.