Gminna komisja ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zachęca mieszkańców Gminy Kolbudy do wzięcia udziału w dobrowolnych badaniach dotyczących problemów w Pani/Pana środowisku lokalnym.

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wypełnienie jej w sposób czytelny, dokładny i zgodny z prawdą.

ANKIETA (Kliknij)