Jedna z najbardziej reprezentacyjnych i intensywnie uczęszczanych części sołectwa Kolbudy przejdzie niebawem sporą metamorfozę. Chodzi o prowadzącą do Gminnej Przystani Żeglarskiej ulicę Adama Ważnego i prostopadłą do niej ulicę Skrzatów. Urząd Gminy Kolbudy ogłosił już przetarg na realizację inwestycji. To nie jedyna dobra wiadomość. Na ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi wojewódzkiej 221 zabłysną wkrótce kolejne lampy oświetleniowe. Do wiosny przyszłego roku ścieżka powinna być oświetlona na całej długości, aż do Kowal.

Wiele wskazuje na to, że zakończony niedawno sezon letni był ostatnim, w którym do gminnego kąpieliska czy przystani żeglarskiej spacerowaliśmy po nierównych, betonowych płytach. Urząd Gminy Kolbudy ogłosił już przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca modernizacji tej intensywnie uczęszczanej w okresie wakacyjnym drogi.

- Prace powinny rozpocząć się jeszcze przed końcem bieżącego roku i potrwają kilka miesięcy – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Remont ulicy Adama Ważnego i ulicy Skrzatów chcielibyśmy zakończyć przed przyszłoroczną majówką. To okres, w którym działalność inauguruje Gminna Przystań Żeglarska, a okolica jeziora mocno ożywa.

Asfaltowa nawierzchnia i miejsca postojowe

Jak już informowaliśmy nowa droga prowadząca nad jezioro będzie miała szerokość 5 metrów. Jej nawierzchnia pokryta zostanie masą bitumiczną. Chodnik i około 40 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie przystani wykonane będą z kostki betonowej, podobnie jak sąsiadująca z ul. Adama Ważnego ulica Skrzatów. Modernizacja obejmie odcinek od skrzyżowania z DW 221, przy sklepie, do drugiego skrzyżowania z DW 221, w okolicy ul. Tartacznej. Łączna długość przebudowanego ciągu komunikacyjnego na ul Adama Ważnego wyniesie około 600 metrów, a na ul. Skrzatów ponad 200 metrów.

Planowane jest też poszerzenie drogi i wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż odcinka, przy którym mieści się przystań i restauracja.

Inwestycja zostanie dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Przed kilkoma dniami wójt Andrzej Chruścicki i wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisali w tej sprawie stosowną umowę.

Oświetlenie na całej długości ciągu pieszo-rowerowego

To nie jedyna dobra wiadomość dla mieszkańców lubiących aktywną formę wypoczynku. Już niedługo powinien się rozpocząć montaż oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego z Kolbud do Kowal. Na podstawie umowy zawartej przez Gminę Kolbudy ze spółką Energa wymieniono już kilkaset opraw lamp oświetleniowych w sołectwach. Teraz, w ramach podniesienia standardu oświetlenia, spółka zamontuje lampy na chętnie uczęszczanej przez rowerzystów i spacerowiczów ścieżce.

- Jeszcze w tym roku lampy pojawią się na odcinku od szkoły w Kolbudach do sklepu „Biedronka” w Lublewie Gdańskim – mówi Adam Babkiewicz. – Do wiosny powinien być już oświetlony cały odcinek, aż do Kowal. W sumie zamontowanych zostanie około 180 lamp oświetlających ciąg pieszo - rowerowy łączący Kolbudy z Kowalami.