Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka ma zaszczyt zaprosić pomorskie organizacje pozarządowe do udziału w XXVI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego! Nagrody główne ufundowane są przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wręczane są również Nagrody Specjalne, co jest wynikiem zbudowanego wokół Nagrody wielosektorowego i wieloletniego Partnerstwa. Swoje wyróżnienia przyznają: Marszałek Senatu RP, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Rzecznik Praw Obywatelskich, Akumulator Społeczny, a także – od ubiegłego roku – Narodowy Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Rok temu obchodziliśmy już ćwierćwiecze tej inicjatywy - i choć tym razem nie będziemy obchodzić okrągłego jubileuszu, to Nagroda nadal stanowi formę publicznego podziękowania, docenienia i wyrażenia najwyższego uznania dla – często anonimowych – bohaterów, jakimi są wolontariusze, pracownicy i inne osoby związane z sektorem obywatelskim.

Przez minione 25 lat przyznanych zostało ponad sto nagród głównych i trzysta wyróżnień. Przez te wszystkie lata sektor pozarządowy nadal się rozwija, a w sytuacjach szczególnych, np. kryzysu, podejmuje zadania wyjątkowo trudne i wymagające. Tak też się stało i wciąż dzieje się w okresie pandemii choroby koronawirusowej COVID-19. To właśnie sektor pozarządowy odegrał niebagatelną rolę w działaniach przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się pandemii, a także w celu niwelowania jej negatywnych skutków społecznych. Organizacje po raz kolejny stanęły na wysokości zadania i pokazały, jak wielkim potencjałem dysponują.

Jak co roku Konkurs ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej, ochrony środowiska czy kultury (tzw. dobrych praktyk), realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służy to m.in. podniesieniu prestiżu sektora obywatelskiego i etosu pracy woluntarystycznej oraz podkreśleniu ważności podejmowania aktywności społecznej.

Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Nagrody Bursztynowego Mieczyka.

Członkami Kapituły są 2 przedstawiciele Wojewody Pomorskiego; 2 przedstawiciele Marszałka Województwa Pomorskiego; 2 przedstawiciele organizacji pozarządowych - laureaci NBM w roku ubiegłym; przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; przedstawiciel Europejskiego Centrum Solidarności; przedstawiciele fundatorów nagród specjalnych oraz przedstawiciel Fundacji RC (pomysłodawcy i głównego organizatora Konkursu).