W niewiele ponad dwa lata bieżącej kadencji samorządu (2018-2023) w Gminie Kolbudy zrealizowanych zostanie 15 inwestycji drogowych. Część z nich oddano już do użytku. W kilku lokalizacjach trwają zaawansowane prace budowlane. W innych rejonach gminy inwestor przystępuje właśnie do działania lub rozstrzygane są przetargi na realizację zadania. W kolejce do realizacji czekają kolejne projekty. Składane są też kolejne wnioski o dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

Każda informacja o kolejnej inwestycji drogowej wywołuje zazwyczaj lawinę pytań mieszkańców, którzy z niecierpliwością oczekują nowych nawierzchni w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

- Mimo, iż tempo budowy dróg w bieżącej kadencji samorządu jest imponujące, to lista ulic wymagających modernizacji jest długa – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Niestety nie jesteśmy w stanie wyremontować całej infrastruktury od razu. Zaniedbania w tym zakresie sięgają kilku dziesięcioleci. Mamy jednak plan, który konsekwentnie realizujemy dzięki środkom pozabudżetowym. W ciągu niespełna dwóch lat pozyskaliśmy blisko 20 milionów złotych, z czego znaczna część przeznaczona została na budowę dróg. To bardzo dobry wynik, którego zazdroszczą nam inne samorządy.

Aby móc ubiegać się o zewnętrzne dofinansowanie trzeba mieć jednak dobrze opracowany projekt, który poddawany jest ocenie specjalistów z instytucji decydujących o podziale środków. Lista chętnych do dodatkowych funduszy jest bowiem długa, a ilość pieniędzy do rozdysponowania ograniczona. Opracowanie dokumentacji, która spotka się z akceptacją ekspertów wymaga wiele pracy i czasu.

- To ta część urzędniczej działalności, którą z punktu widzenia mieszkańca trudno dostrzec  – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. – Tymczasem praca nad projektem bywa żmudna i długotrwała. Przed opracowaniem dokumentacji niejednokrotnie wymagana jest korekta granic. Często niezbędna jest przebudowa całej istniejącej już infrastruktury, co wymaga wielu pozwoleń i uzgodnień. Nie wszystko można zrealizować na podstawie zwykłego pozwolenia na budowę. Większość zadań musimy wykonywać w trybie tzw. specustawy ZRiD, czyli Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Pas drogowy często jest zbyt wąski na umieszczenie w jego obszarze pełnej infrastruktury. To wymaga wielu korekt i uregulowań. Przygotowanie niektórych projektów zajmuje około dwóch lat. Sprzymierzeńcem nie jest też w chwili obecnej epidemia koronawirusa, która utrudnia kontakt nie tylko między ludźmi, ale również między urzędami.

Mimo tych trudności Gmina Kolbudy posiada szereg gotowych projektów, które zostały już złożone wraz z wnioskiem o dofinansowanie zewnętrzne lub czekają na swoją kolej i zostaną wykorzystane, gdy tylko ogłoszony zostanie kolejny nabór.

- Mamy całkiem pokaźną listę projektów – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zazwyczaj są one wysoko oceniane przez instytucje udzielające dofinansowania. Dzięki temu możemy sięgać po środki zewnętrzne i realizować kilka inwestycji drogowych jednocześnie, tak jak ma to miejsce w tej chwili. Modernizujemy kilka ulic w Bielkówku, Jankowie Gdańskim, sołectwie Babidół, a za chwilę rozpoczynamy modernizację ulicy Adama Ważnego w Kolbudach. Mamy też aktualnie około 20 gotowych dokumentacji. Niemal drugie tyle jest obecnie w fazie opracowywania. Mieszkańców oczywiście najbardziej interesuje termin realizacji inwestycji, a nie gromadzone na urzędowych półkach teczki. Sądzę jednak, że jeżeli uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo pozyskiwania środków pozabudżetowych, to większość posiadanych przez nas projektów uda się zrealizować przed upływem bieżącej kadencji samorządu, czyli do końca 2023 roku.

LISTA PROJEKTÓW

Projekty gotowe:

 • przebudowa wjazdu na ulicę Kwiatową w Lublewie Gdańskim
 • budowa ulicy Sowiej w Bąkowie
 • budowa ulicy Glazurowej w Kowalach
 • budowa ulicy Przy Sadzie w Kowalach
 • budowa ulicy Sadowej w Kowalach
 • budowa ulicy Nektarowej w Kowalach
 • budowa ulicy Krętej w Kowalach
 • budowa ulicy Wojska Polskiego i fragmentu ul. Wrzosowej w Lublewie Gdańskim (wkrótce przetarg na wykonanie inwestycji)
 • budowa ulicy Bukowej w Lublewie Gdańskim (wkrótce przetarg na wykonanie inwestycji)
 • budowa brakującego odcinka na ul. Polnej w Lublewie Gdańskim
 • budowa ulicy Ważnego i Skrzatów w Kolbudach (trwa wyłanianie wykonawcy inwestycji)
 • budowa ulicy Jantarowej w Jankowie Gdańskim
 • budowa ulicy Turkusowej w Jankowie Gdańskim
 • budowa ulicy Ogrodowej w Jankowie Gdańskim
 • budowa ulicy Studziennej w Bielkówku
 • budowa II i III etapu ulicy Polnej w Bielkówku
 • budowa ulicy Jagodowej w Otominie
 • budowa ulicy Mandarynkowej w Otominie
 • budowa ulicy Okrężnej w Otominie

Projekty procedowane:

 • budowa ulicy Pieczarkowej w Pręgowie
 • budowa ulicy Grzybowej w Pręgowie
 • budowa ulicy Rydzowej w Pręgowie
 • budowa ulicy Krótkiej w Lublewie Gdańskim
 • budowa ulicy Kościelnej w Lublewie Gdańskim
 • budowa ulicy Wilczej w Bąkowie
 • budowa ulicy Wiśniowy Sad w Bąkowie
 • budowa ronda u zbiegu ulicy Sowiej i DW221 w Bąkowie
 • budowa drugiego ronda u zbiegu ulicy Apollina i Zeusa w Kowalach
 • budowa IV etapu ulicy Podgórnej w Jankowie Gdańskim
 • budowa ulicy Okrężnej w Bielkówku
 • budowa ulicy Leśnej w Kolbudach
 • budowa ulicy Raduńskiej w Kolbudach
 • budowa ulicy Fiołkowej w Czapielsku (podpisana umowa na realizację w systemie ”zaprojektuj-zbuduj” – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 • odwodnienie ulicy Konnej w Otominie
 • budowa chodnika od ulicy Jabłoniowej do ulicy Okrężnej w Otominie
 • budowa oświetlenia ulicy Wołodyjowskiego w Łapinie
 • budowa oświetlenia ulicy Lipowej w Buszkowach

Wyłanianie wykonawcy projektu:

 • budowa ulicy Cedrowej w Bielkowie
 • budowa ulicy Porannych Mgieł w Bielkowie
 • budowa ulicy Oliwkowej w Bielkowie
 • budowa ulicy Żytniej w Bielkowie
 • budowa ulicy Pszenicznej w Bielkowie
 • budowa ulicy Mokrej w Jankowie Gdańskim