Dla wielu seniorów, szczególnie najstarszych i z ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu, czas pandemii COVID19 jest szczególnie trudny: izolacja, rzadkie kontakty z rodziną oraz przyjaciółmi, narastająca obawa o własne zdrowie i życie. Bezcenne jest każde wsparcie: dobre słowo przez telefon, sąsiedzka pomoc w zrobieniu zakupów, a nawet uśmiech i pomachanie przez okno na powitanie! Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Kolbudy do zwiększonej czujności i wrażliwości na potrzeby sąsiadów w starszym wieku. Czasem naprawdę niewiele trzeba, aby sprawić że dzień będzie piękniejszy!

20 października 2020r. Gmina Kolbudy uruchomiła specjalne TELEFONY DLA SENIORÓW będących w potrzebie: wymagających wsparcia psychologa, prawnika lub pomocy pracowników socjalnych. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o przekazanie seniorom w swoich środowiskach numerów tych telefonów.

POMOC PSYCHOLOGICZNA  tel. 506 042 615

Wojciech Zieliński, psycholog, terapeuta

czwartki godz. 16.00-17.00

ZADZWOŃ! jeżeli czujesz się samotny, nie radzisz sobie ze stresem, doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy

POMOC PRAWNA tel. 517 346 275

Kamila Wica, prawnik, mediator

wtorki godz. 9.00-10.00

ZADZWOŃ! jeżeli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy, jesteś w sytuacji kryzysowej lub konfliktowej, masz problemy prawne

POMOC W SPRAWACH CODZIENNYCH tel. 58/ 682 72 89 wew. 10 lub 11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach

poniedziałek-piątek godz. 10.00-14.00

ZADZWOŃ! jeżeli jesteś samotny, nie możesz liczyć na pomoc rodziny i potrzebujesz pomocy w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków itp.