Urząd Gminy Kolbudy ogłosił przetarg na budowę ulic: Wojska Polskiego, Bukowej i Wrzosowej w Lublewie Gdańskim. Firmy zainteresowane realizacją tego zadania mogą składać wymagane dokumenty do 6 listopada br. Otwarto natomiast oferty złożone w ramach postępowania, które miało wyłonić wykonawcę ulic Adama Ważnego i Skrzatów w Kolbudach. Chęć realizacji zadania wyraziło osiem firm. Po analizie złożonej w urzędzie dokumentacji wyłoniony zostanie wykonawca.

Mieszkańcy Lublewa Gdańskiego z zainteresowaniem śledzą informacje dotyczące budowy ulicy Wojska Polskiego. Na inwestycję czekają od wielu lat, podobnie jak mieszkańcy domów zlokalizowanych w pobliżu tamtejszego cmentarza. Jak już informowaliśmy wszystkie te zadania zostaną dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. W listopadzie powinniśmy poznać firmę, która wybuduje nowe drogi w Lublewie Gdańskim.

- Ulicę Wojska Polskiego zaprojektowano od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221 na odcinku około 300 metrów – informuje Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. -  Jezdnia będzie miała nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m na odcinku prostym z poszerzeniami na łukach. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości dwóch metrów.

W miejscu skrzyżowania z ulicą Wrzosową oraz sięgaczem ulicy Wojska Polskiego jezdnię wyniesiono w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

- Ulicę Wrzosową zaprojektowano od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego na odcinku około 120 metrów – dodaje Adam Babkiewicz. – Również w tym przypadku pokryta będzie  nawierzchnią bitumiczną o szerokości 4,5 metrów. Na ulicy Wojska Polskiego planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego.

Jak informuje Referat Inwestycji i Remontów ulica Bukowa, wraz z częścią ulicy Wrzosowej zostanie zmodernizowana na odcinku 235 metrów, licząc od skrzyżowania z droga wojewódzką 221. Modernizacji poddany zostanie również odcinek ulicy Bukowej wzdłuż wschodniej części cmentarza. Tu asfalt pojawi się na długości około 180 metrów od skrzyżowania z ulicą Wrzosową. Przed cmentarzem powstanie natomiast parking dla 40 pojazdów. Miejsca postojowe wyłożone zostaną kostką betonową.

Przy wyremontowanych drogach zamontowane zostanie również oświetlenie.

- Prace drogowe w Lublewie Gdańskim powinny zostać zrealizowane w terminie siedmiu miesięcy od daty zawarcia umowy – mówi wójt Andrzej Chruścicki.  - Jest więc szansa, że w połowie przyszłego roku kierowcy pojadą tam po nowej, asfaltowej nawierzchni. Zarówno ulica Wojska Polskiego, jak i drogi przy cmentarzu są mocno uczęszczane. Efekty modernizacji odczuje więc wielu mieszkańców naszej gminy, nie tylko z sołectwa Lublewo Gdańskie. Jesteśmy też o krok od wyłonienia wykonawcy prac w Kolbudach. W ich efekcie mocno zmieni się okolica kolbudzkiego jeziora, które w porze letniej odwiedzają tłumy. Mimo epidemii koronawirusa prace i postępowania przetargowe realizujemy zgodnie z planem.

Do maja 2021 roku powinna zostać wybudowana droga prowadząca nad jezioro w Kolbudach. Jezdnia będzie miała szerokość 5 metrów. Jej nawierzchnia pokryta zostanie masą bitumiczną. Chodnik i około 40 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie przystani wykonane będą z kostki betonowej, podobnie jak sąsiadująca z ul. Adama Ważnego ulica Skrzatów. Modernizacja obejmie odcinek od skrzyżowania z DW 221, przy sklepie, do drugiego skrzyżowania z DW 221, w okolicy ul. Tartacznej. Łączna długość przebudowanego ciągu komunikacyjnego na ul Adama Ważnego wyniesie około 600 metrów, a na ul. Skrzatów ponad 200 metrów.

- Zmodernizowany fragment stanowił będzie w przyszłości element ścieżki dookoła Zbiornika Bielkowskiego, o której poważnie myślimy – dodaje wójt Andrzej Chruścicki.

Planowane jest też poszerzenie drogi i wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż odcinka, przy którym mieści się przystań i restauracja.

W ciągu najbliższych dni Urząd Gminy Kolbudy planuje ogłosić kolejny przetarg, którego przedmiotem będzie budowa ulicy Jagodowej i Mandarynkowej w Otominie.