Służby sanitarno-epiedemiologiczne informują o kolejnych dobowych rekordach zakażeń wirusem COVID-19. Liczba chorych lawinowo wzrasta, a lekarze i wirusolodzy kreślą czarne scenariusze. Niestety również w Gminie Kolbudy notowane są kolejne przypadki zachorowań na koronawirusa. Liczba osób w izolacji przekroczyła już 60, a niemal pół tysiąca osób poddanych jest kwarantannie (dane na 22 października). W Urzędzie Gminy Kolbudy regularnie obraduje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który - m.in. w obecności przedstawiciela służb medycznych - na bieżąco analizuje sytuację na terenie naszego samorządu. Ta wymaga dziś szczególnej dyscypliny i przestrzegania podstawowych norm sanitarnych.

- Niestety w ostatnim czasie w naszej gminie notujemy systematyczny wzrost zakażeń – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W ciągu zaledwie tygodnia liczba osób w izolacji domowej wzrosła niemal trzykrotnie. Sytuacja ta sprawia, że dynamicznie zwiększa się też liczba  osób pozostających w  kwarantannie domowej. Musimy mieć świadomość, że liczba ta będzie nadal wzrastać. Niestety wirus wpływa też na pracę naszych szkół. W niektórych placówkach konieczne było okresowe wdrożenie zdalnego nauczania lub poddanie kwarantannie części klas. Od 26 października klasy IV -VIII będą kontynuowały naukę w trybie zdalnym. Pozostajemy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i przedszkoli. Wspólnie podejmujemy starania, aby minimalizować ryzyko zakażenia w placówkach oświatowych.

Władze gminy po raz kolejny apelują, aby nie bagatelizować zagrożenia i stosować się do zasad reżimu sanitarnego. Zachowanie dystansu społecznego, unikanie dużych skupisk ludności oraz zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych, to podstawowe zasady bezpieczeństwa. Konieczne jest również regularne mycie rąk i korzystanie ze środków dezynfekujących dostępnych w większości miejsc odwiedzanych przez większe grupy mieszkańców.

- Prosimy, aby nie lekceważyć objawów, które mogą wskazywać na zakażenie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Osoby, które źle się czują proszone są o kontakt telefoniczny z ośrodkiem zdrowia. Tam uzyskają teleporadę z wytycznymi dotyczącymi dalszych czynności. Dbajmy o siebie i pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Nośmy maseczki, dezynfekujmy ręce i zachowujmy dystans. Ograniczajmy też liczbę spotkań ze znajomymi. O pozostanie w domach prosimy przede wszystkim osoby starsze, które są najbardziej narażone. Pamiętajmy, że każdy z nas może być nosicielem koronawirusa. Mam nadzieję, że wprowadzane ograniczenia pomogą powstrzymać rosnącą falę zachorowań. Cierpliwie stosujmy się do wytycznych i przypominajmy innym, aby nie lekceważyli wytycznych.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 24 PAŹDZIERNIKA 2020

EDUKACJA KULTURA I SPORT:

 • nauka w klasach 4-8 w trybie zdalnym
 • w godzinach 8.00-16.00 przemieszczanie się osób do 16 r.ż. pod opieką dorosłego
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
 • wydarzenia kulturalne do 25 % udziału publiczności
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

GOSPODARKA:

 • zawieszenie działania sanatoriów (z możliwością dokończenia trwających turnusów)
 • lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)
 • 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw
 • 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych pow. 100 mkw
 • W transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30% wszystkich

ŻYCIE SPOŁECZNE:

 • ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
 • ograniczenie przemieszczania się osób 70+

Z wyłączeniem

- wykonywania czynności zawodowych

- zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego

- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego