Bezpieczeństwo w Gminie Kolbudy było jednym z tematów październikowej sesji Rady Gminy Kolbudy. Podczas obrad zaprezentowano informacje na temat działań podejmowanych przez Straż Gminną w Kolbudach oraz miejscowy Komisariat Policji.

Nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców lokalnie czuwa blisko trzydziestu mundurowych, na co składa się 6 strażników oraz 23 funkcjonariuszy Policji. Ci ostatni swoim działaniem obejmują nie tylko teren naszego samorządu, ale również Gminę Przywidz.

Wykrywalność przestępstw 65 proc.

Z przedstawionych prezentacji wynika, że od początku bieżącego roku do października nasi funkcjonariusze wszczęli łącznie 426 postępowań, a ogólna wykrywalność w tym okresie wyniosła 63 procent. W zakresie przestępczości kryminalnej wykrywalność w bieżącym roku wynosi 59 procent.

Mundurowi przedstawili również statystyki porównujące wyniki osiągnięte w roku 2019 zestawiając je z rokiem 2018.

Liczba postępowań wszczętych w związku z kradzieżą z włamaniem w roku 2018 wyniosła 59. W roku 2019 wzrosła do 81. Poprawiła się natomiast wykrywalność. Ta w roku 2018 zatrzymała się na poziomie 14,9 proc., natomiast rok później wzrosła do 37,5 proc.

Mniej przestępstw powodujących uszczerbek na zdrowiu

Znacznie spadła liczba postepowań wszczynanych w związku z uszczerbkiem na zdrowiu. Ich liczba w roku 2019 wyniosła 11 i była o 10 niższa niż rok wcześniej. W obu porównywanych okresach wykrywalność wyniosła 100 proc.

W roku 2018 i 2019 wszczęto po osiem postepowań dotyczących przestępczości narkotykowej. W roku 2019 wykrywalność wyniosła 95 proc., podczas gdy w roku 2018 było sukcesem zakończono wszystkie postępowania.

W porównaniu do roku 2018 w roku 2019 znacznie spadła liczba postępowań wszczynanych w związku z przypadkami uszkodzenia mienia. Przed rokiem podjęto w tym zakresie 30 czynności, podczas gdy dwa lata temu liczba wszczętych postepowań wyniosła 50. Przed rokiem wykrywalność wyniosła 72 proc. podczas gdy w roku 2018 było to 23,8 proc.

Straż Gminna podwoiła liczbę interwencji

Wyniki oraz podejmowane w bieżącym roku czynności zaprezentował również Jarosław Kopczyński, komendant Straży Gminnej w Kolbudach.

Podkreślił, że zwiększenie liczby etatów w kolbudzkiej jednostce sprawiło, że o blisko 100 procent wzrosła liczba interwencji naszych strażników. Ich znaczna część dotyczyła ruchu drogowego, a konkretnie naruszeń przepisów dotyczących parkowania pojazdów. Te stanowiły aż 35 proc. podejmowanych w tym roku interwencji. Najwięcej zgłoszeń miało miejsce w sezonie letnim i pochodziło z sołectw Kolbudy, Kowale i Otomin. Niemal 25 proc. podejmowanych działań miała związek z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Mundurowi wielokrotnie wzywani byli w związku z podejrzeniem spalania śmieci.

Próbki z paleniska zbada laboratorium

Komendant poinformował o nawiązaniu współpracy z laboratorium, które w niektórych przypadkach wspierać będzie naszych mundurowych badając pobrane próbki.

- Do tej pory strażnicy przybywający na miejsce organoleptycznie kontrolowali palenisko – mówił komendant Jarosław Kopczyński. – Teraz będziemy mogli poddawać próbki stosownym ekspertyzom. Są one jednak dość kosztowne. Trzeba za nie zapłacić tyle ile wynosi najwyższy możliwy mandat jaki możemy nałożyć. Dlatego w tych przypadkach będziemy kierowali wnioski do sądu, który ma możliwość wymierzenia kary wyższej niż 500 złotowy mandat.

Około 22 proc. interwencji stanowiły zgłoszenia dotyczące zwierząt. Mundurowi wyjeżdżali m.in. do bezpańskich psów oraz dzików, które coraz częściej spotkać można w naszych sołectwach.

Znacznie więcej nałożonych mandatów

W porównaniu z rokiem ubiegłym nasi strażnicy znacznie częściej sięgali też po mandatowe bloczki. W statystyce dotyczącej wystawionych mandatów zanotowano wzrost aż o 138 proc. Wśród zastosowanych w bieżącym roku środków represji aż 41 procent nadal stanowią jednak pouczenia, podczas gdy mandaty osiągają w tej statystyce poziom 36 procent. Około 5 proc. wszczynanych postępowań kończyło się natomiast wnioskiem do sądu.

Komendant przypomniał, że decyzją Wojewody Pomorskiego strażnicy zostali oddelegowani do ścisłej współpracy z Policją. Wspólne patrole w dużej mierze dotyczą przestrzegania kwarantanny. Tej formie profilaktycznej izolacji poddawanych jest w naszej gminie coraz więcej osób. Nasi mundurowi regularnie sprawdzają też jak mieszkańcy i punkty handlowe stosują się do obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.