Urząd Gminy Kolbudy ogłosił kolejny w tym roku przetarg na budowę dróg lokalnych. Planowana inwestycja zrealizowana zostanie w sołectwie Otomin. Modernizacji poddane zostaną ulice Jagodowa i Mandarynkowa. Termin składania ofert przez firmy zainteresowane realizacją zadania upływa 10 listopada br.

W Otominie powstanie w sumie 1130 metrów nowej, pokrytej betonową kostką nawierzchni. Wykonane zostanie również odwodnienie oraz oświetlenie uliczne. Projekt przewiduje ponadto wybudowanie odcinka kanalizacji w ulicy Cyprysowej.

Zgodnie z dokumentacją ulica Jagodowa przebudowana zostanie na odcinku o długości około 900 metrów. Natomiast fragment ulicy Mandarynkowej, który poddany zostanie modernizacji liczył będzie około 230 metrów. W obu przypadkach projektowana prędkość wyniesie 30 km/h. Szerokość jezdni na ulicy Jagodowej wyniesie 5 metrów. Ulicą Mandarynkową ruch odbywał się będzie w jednym kierunku. Szerokość pasa drogowego w tym przypadku wyniesie 3 metry. Przy obu drogach wykonane zostaną pobocza.

Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał osiem miesięcy na realizację zadania.

- To kolejny w ostatnich tygodniach przetarg na realizację inwestycji drogowych w naszej gminie – mówi Adam Babkiewicz. – Jesteśmy w trakcie wyłaniania firmy, która wybuduje ulicę Adama Ważnego i ulicę Skrzatów w Kolbudach. Trwa też postępowanie przetargowe dla ulic Wojska Polskiego, Bukowej i Wrzosowej w Lublewie Gdańskim. Teraz ogłaszamy kolejne zamówienie na wykonanie ulic Jagodowej i Mandarynkowej w Otominie.

Łączna wartość wspomnianych inwestycji to blisko 8 milionów złotych. Niemal połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.