Mieszkańcy Bielkówka, ale nie tylko, mogą już korzystać z nowej, asfaltowej nawierzchni na ulicach Górna oraz Kolonia. Do użytku oddano łącznie 1,5 kilometra zmodernizowanych dróg. Szutrowe, nierówne - i mocno uciążliwe dla zlokalizowanych w pobliżu domów - ulice pokryto masą bitumiczną. Wykonano też nowe oraz zmodernizowano stare przydrożne rowy, którymi odprowadzana będzie deszczówka z położonych najwyżej terenów sołectwa. W ramach inwestycji wykonano również dwa wyniesione skrzyżowania z kostki brukowej. Zastosowane rozwiązanie spowolni ruch, a tym samym przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

W ceremonii otwarcia wyremontowanych dróg uczestniczył m.in. Ireneusz Szweda, przedstawiciel Wojewody Pomorskiego. Inwestycja została dofinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych. W symbolicznym przecięciu wstęgi, wraz z wójtem Andrzejem Chruścickim, udział wzięli radny Kazimierz Adamski, sołtys Krzysztof Laskowski, przedstawiciele wykonawcy, nadzoru budowlanego oraz pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Kolbudy.

- Oddajemy do użytku kolejną w tym roku inwestycję drogową – mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Na remont tych ulic mieszkańcy czekali od dawna. Szutrowe dotąd drogi stanowiły utrapienie nie tylko dla kierowców, czego dowodem były ustawione przez tutejszą społeczność tabliczki z napisami „zwolnij – kurzysz”. Dziś mamy równe ulice z poboczami i wyniesionymi skrzyżowaniami. Zmodernizowane drogi wpisują się w istniejący układ komunikacyjny. Nowo położony asfalt łączy się z utwardzoną drogą prowadzącą do Lisewca, Ostróżek, Pręgowa i Kolbud. Nie mam wątpliwości, że trasa będzie intensywnie uczęszczana. Skorzystają z niej mieszkańcy kilku sołectw.

Przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy nie kryją satysfakcji, że w dobie pandemii koronawirusa inwestycję udało się zrealizować w terminie.

- Prace rozpoczęły się w drugiej połowie września, a ukończone zostały w połowie listopada – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Powstała droga o projektowanej prędkości 30 kilometrów na godzinę i szerokości 5 metrów. Wykonane zostały też zjazdy do okolicznych posesji oraz poprawiono system odwodnienia tej części Bielkówka. Myślę, że mieszkańcy powinni być zadowoleni. Wartość zrealizowanych prac, zgodnie z umową, wyniosła blisko 834 tysiące złotych. Połowę tej sumy stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycję zrealizowała "MTM S.A. Firma Budowlano – Drogowa“.

Mieszkańcy sołectwa nie kryją satysfakcji z realizowanych prac drogowych w Bielkówku. Oprócz oddanych do użytku ulic Górnej i Kolonia prowadzona jest budowa pierwszego etapu ulicy Polnej z przebudową skrzyżowania z ulicą Kościelną i pobliską zatoką autobusową.

- Chyba nigdy w naszym sołectwie nie realizowano jednocześnie dwóch tak dużych inwestycji drogowych – mówi Pan Piotr, od ponad dwudziestu lat mieszkający w Bielkówku. – To znacząco poprawi komfort jazdy naszymi ulicami. We wsi systematycznie przybywa mieszkańców i nowych domów. Inwestowanie w modernizację i rozwój układu sieci drogowej jest konieczne.