Wkrótce rozpocznie się modernizacja ulicy Adama Ważnego i ulicy Skrzatów w Kolbudach. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał umowę na realizację zadania. Wykonawcą prac, których efekt powinniśmy zobaczyć jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego 2021, jest Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert. Wartość zadania, zgodnie z umową, wyniesie ponad 2 miliony złotych a nowa nawierzchnia, poszerzona jezdnia, miejsca parkingowe i chodniki w  znaczący sposób zmienią najbliższą okolicę Gminnej Przystani Żeglarskiej i gminnego kąpieliska.

- Umowę podpisałem w szczególnym dla mnie momencie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Mijają dokładnie dwa lata od dnia, w którym po wyborze na Wójta złożyłem przysięgę przed Radą Gminy Kolbudy. Jednak inwestycja, którą zaczynamy realizować jest dla mnie ważna nie tylko dlatego. Wszyscy mamy świadomość, że okolice przystani to ważna część Kolbud. Niestety do tej pory była mocno zaniedbana. Powoli to zmieniamy, bo wiemy, że zwłaszcza w sezonie letnim nasze jezioro przeżywa prawdziwe oblężenie. Chcemy, aby ta okolica stała się prawdziwą wizytówką Kolbud. Zależy nam też, aby nowa droga była fajnym miejscem dla spacerowiczów nie tylko latem, ale przez cały rok. Tzw. ścieżka wokół błotka pokazała jak dużym zainteresowaniem cieszą się tego typu inwestycje i jak wielu mieszkańców wybiera to miejsce na spacery.    

Modernizacja ulic nie jest jedynym planem Gminy Kolbudy względem okolic Zbiornika Bielkowskiego. Trwają starania o pozyskanie zewnętrznego finansowania na budowę ścieżki rowerowej wokół naszego jeziora. Miałaby ona zostać połączona z innymi szlakami dedykowanymi jednośladom. Starania o środki Gmina Kolbudy podjęła we współpracy z sąsiednimi samorządami.

- W planach jest budowa ścieżki rowerowej, w ramach programu Interreg Polska-Rosja, wokół Zbiornika Bielkowskiego, a dalej do Przywidza, Mierzeszyna, Trąbek Wielkich i Pruszcza Gdańskiego, aby połączyć się z trasą rowerową R10 – mówi wójt Andrzej Chruścicki.

Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów m.in. dlatego ulica Adama Ważnego pokryta zostanie masą bitumiczną, a nie kostką betonową, jak choćby pobliska ulica Przedszkolna.

- Okolice przystani mogą w dalszej perspektywie stanowić początek ścieżki rowerowej – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. - Stąd m.in. decyzja o wyborze takiego rodzaju nawierzchni. Trwają też prace nad budową połączenia ulicy Adama Ważnego ze ścieżką wokół błotka. Planujemy wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Wędkarskiej oraz montaż kładki pieszo-rowerowej nad kanałem, w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy.

Jak już informowaliśmy nowa droga prowadząca nad jezioro będzie miała szerokość 5 metrów. Jej nawierzchnia pokryta zostanie masą bitumiczną. Chodnik i około 40 miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedztwie przystani wykonane będą z kostki betonowej, podobnie jak sąsiadująca z ul. Adama Ważnego ulica Skrzatów. Modernizacja obejmie odcinek od skrzyżowania z DW 221, przy sklepie, do drugiego skrzyżowania z DW 221, w okolicy ul. Tartacznej. Łączna długość przebudowanego ciągu komunikacyjnego na ul Adama Ważnego wyniesie około 600 metrów, a na ul. Skrzatów ponad 200 metrów.

Planowane jest też poszerzenie drogi i wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż odcinka, przy którym mieści się przystań i restauracja.