„Reknica” sp. z o.o. ogłosiła przetarg na realizację drugiego i zarazem ostatniego etapu budowy krytej pływalni w Kolbudach. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej gminnej spółki. Oddanie inwestycji do użytku planowane jest na jesień przyszłego roku.

Firmy zainteresowane realizacją drugiego etapu prac budowlanych mogą składać oferty do piątku 11 grudnia br., do godziny 10.00 (wydłużono termin składania ofert, który pierwotnie wyznaczony był na 4 grudnia br.). Dokumenty należy składać w  tymczasowym Biurze Obsługi Klienta na parterze w siedzibie spółki „Reknica” w Kolbudach przy Leśnej 12, 83-050 Kolbudy. O godzinie 10.15 w dniu 11 grudnia br. nastąpi publiczne otwarcie ofert, które ze względu na sytuację epidemiczną transmitowane będzie on-line.
https://www.youtube.com/channel/UCPKEOQPJOriYONt9_mlx70Q

Zakres prac wskazanych w zamówieniu oprócz robót budowlano-wykończeniowych oraz instalacyjnych obejmuje również prace związane z montażem specjalistycznej technologii basenowej.

- Budowa pływalni w Kolbudach podzielona była na dwa etapy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Firma wyłoniona w pierwszym przetargu miała doprowadzić inwestycję do stanu surowego zamkniętego. Ten zakres został wykonany, co zresztą widać gołym okiem. Jesteśmy już po niezbędnych próbach wytrzymałości niecek wodnych i odbiorach. Teraz spółka „Reknica” ogłasza przetarg, który wyłoni wykonawcę drugiego, ostatniego już etapu. Jak wiadomo takie przedsięwzięcia wymagają montażu wielu specjalistycznych urządzeń charakterystycznych dla tego typu obiektów. Mam nadzieję, że sprawnie uda się wyłonić wykonawcę drugiej części inwestycji i, tak jak zapowiadałem, jesienią przyszłego roku będziemy mogli korzystać z nowego obiektu.

Jak wynika z opublikowanego ogłoszenia przekazanie wyłonionemu wykonawcy terenu budowy i możliwość rozpoczęcia robót przez wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

Szacuje się, że całkowity koszt inwestycji wyniesie 16-18 milionów złotych.