W styczniu 2021 roku rozpoczną się prace budowlane na ulicach Wojska Polskiego, Bukowej i Wrzosowej w Lublewie Gdańskim. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał już umowę z Piotrem Szela, przedstawicielem firmy „Szelbruk”, która zmodernizuje drogi. Od dnia podpisania dokumentu wykonawca będzie miał siedem miesięcy na realizację jej postanowień. Wiele wskazuje więc na to, że po nowej bitumicznej nawierzchni pojedziemy w czerwcu przyszłego roku.

Ulicę Wojska Polskiego zaprojektowano od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 221 na odcinku około 300 metrów. Jezdnia będzie miała nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,5 m na odcinku prostym z poszerzeniami na łukach. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości dwóch metrów.

W miejscu skrzyżowania z ulicą Wrzosową oraz sięgaczem ulicy Wojska Polskiego jezdnię wyniesiono w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Ulicę Wrzosową zaprojektowano od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego na odcinku około 120 metrów. Również jej nawierzchnia wykonana zostanie z masy bitumicznej a szerokość drogi wyniesie 4,5 metra.

Jak informuje Referat Inwestycji i Remontów ulica Bukowa, wraz z częścią ulicy Wrzosowej, zostanie zmodernizowana na odcinku 235 metrów, licząc od skrzyżowania z drogą wojewódzką 221. Wybudowany zostanie również odcinek ulicy Bukowej wzdłuż wschodniej części cmentarza. Tu asfalt pojawi się na długości około 180 metrów od skrzyżowania z ulicą Wrzosową. Przed cmentarzem powstanie natomiast parking dla 40 pojazdów. Miejsca postojowe wyłożone zostaną kostką betonową.

Przy wyremontowanych drogach zamontowane zostanie również oświetlenie. Wartość zadania, zgodnie z umową, wyniesie blisko 2,3 mln zł.