Miło nam poinformować, że Gmina Kolbudy została wyróżniona tytułem „Gmina na 5!” w corocznym rankingu opracowywanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Warto odnotować, że w gronie 46 laureatów z całej Polski nasz samorząd był jedyną gminą wiejską z Pomorza, a drugą – pod względem liczby uzyskanych punktów – w skali kraju! W ramach badania „Gmina na 5!” ocenie poddawana jest m.in. komunikacja drogą elektroniczną pomiędzy samorządami, a potencjalnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami, jak również innymi interesariuszami gmin. „Pod lupę” wzięto blisko 700 samorządów z całej Polski.

Pierwszym obszarem badawczym była komunikacja jednostronna – pozyskiwanie informacji z oficjalnych witryny internetowych. Zespół zajął się nim z wykorzystaniem dedykowanego formularza oceny. Drugi ważny element, jakim była komunikacja dwukierunkowa (mailing w języku polskim oraz angielskim) zbadano z wykorzystaniem techniki badania metodą „tajemniczego klienta – czytamy we wstępie do raportu.

Satysfakcji z tak prestiżowego wyróżnienia nie kryje wójt Andrzej Chruścicki, który zwraca uwagę, że tego typu wyróżnienie przyznane w dobie pandemii, gdy urzędy pracują w dość specyficznych warunkach i przy ograniczonych możliwościach, ma szczególną wartość. W gronie uhonorowanych znalazły się zaledwie trzy samorządy z Pomorza. Oprócz Gminy Kolbudy wyróżniono również Gdańsk i Człuchów.

- Ranking pokazuje, że jesteśmy gminą przyjazną przedsiębiorcom, inwestorom i otwartą na kontakt z interesantami – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Oceny dokonali ludzie młodzi, którzy doskonale znają media elektroniczne i internetowe standardy. Z racji studiów wiedzą też jakiej pomocy i wiedzy potrzebują potencjalni inwestorzy czy zwykli mieszkańcy. Wysokie oceny za fachowe odpowiedzi udzielone ‘tajemniczemu klientowi” drogą mailową w języku angielskim oraz polskim dobrze świadczą o profesjonalizmie naszej kadry.

„Strona internetowa często stanowi pierwszy kontakt danego użytkownika z gminą oraz prowadzi do wyrobienia sobie wstępnej opinii o danej jednostce. To od niej zależy,czy inwestorzy zdecydują się ulokować swój kapitał właśnie na obszarze danej gminy. Nie ma żadnych wątpliwości, że dobrze zorganizowana i pełna istotnych treści zaciekawi przedsiębiorcę bardziej, niż strona, która jest nieuporządkowana lub chaotyczna. W szczególności należy zwrócić uwagę na układ, treść oraz wygląd strony”. – napisano w raporcie.

Do oceny komunikacji dwustronnej, z użyciem poczty elektronicznej w językach polskim oraz angielskim zastosowano rozbudowaną metodykę. Podjęto starania, aby zminimalizować szanse rozpoznania badania przez poddawane ocenie podmioty. Oprócz zastosowania różnych domen, rozesłano również różne zapytania mailowe. Zabieg ten miał na celu zmniejszenie szansy otrzymania tego samego pytania przez wiele sąsiadujących ze sobą (lub porozumiewających się) gmin, a tym samym powstania szansy zdemaskowania badania.

Zadania Zespołu Badawczego były realizowane przy zachowaniu pełnej apolityczności oraz neutralności wobec prac badawczych. Nie pobierano żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w badaniu ani nie wpływano na pozycjonowanie rankingu. Niniejszy raport został przygotowany w sposób niezależny, opierając się na naukowych źródłach. Wszystkie gminy objęte badaniem miały identyczne szanse na zdobycie punktów i wynikający z tego wynik końcowy.

Grupa gmin zakwalifikowanych do Badania została wybrana w oparciu o ranking Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowanego przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przy pomocy tego rankingu gminy grupowane są w ramach klas, które określane są kolejnymi literami alfabetu. Łącznie badanie Gmina na 5! 2019/20 przeprowadzone zostało na 663 gminach i 18 dzielnicach miasta stołecznego Warszawy.

Tytuł „Gmina na 5!” jest już drugim w ostatnim czasie wyróżnieniem przyznanym Gminie Kolbudy przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji przy Instytucie Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Poprzednią nagrodę otrzymaliśmy w 2018 roku. Warto nadmienić, że samorządy, które zostają docenione trzykrotnie otrzymują tytuł „Złota Gmina na 5!”. Dotychczas prezentacja wyników rankingu odbywała się podczas uroczystej gali organizowanej w auli stołecznej uczelni, na której spotykali się samorządowcy z całego kraju. W tym roku, z racji pandemii, podsumowania dokonano z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

PEŁEN RANKING (kliknij)