Wkrótce rozpocznie się budowa ulic Mandarynkowej i Jagodowej w Otominie. Jest szansa, że zmodernizowaną drogą pojedziemy już w lipcu 2021 roku. Wójt Andrzej Chruścicki oraz Henryk Pietras, przedstawiciel spółki „Dromos”, która zrealizuje zadanie, złożyli podpisy na stosownej umowie.

W Otominie powstanie w sumie 1130 metrów nowej, pokrytej betonową kostką nawierzchni. Wykonane zostanie również odwodnienie oraz oświetlenie uliczne. Projekt przewiduje ponadto wybudowanie odcinka kanalizacji w ulicy Cyprysowej.

Zgodnie z dokumentacją ulica Jagodowa przebudowana zostanie na odcinku o długości około 900 metrów. Fragment ulicy Mandarynkowej, który poddany zostanie modernizacji liczył będzie natomiast około 230 metrów.

W obu przypadkach projektowana prędkość określona została na poziomie 30 km/h. Szerokość jezdni na ulicy Jagodowej wyniesie 5 metrów. Ulicą Mandarynkową ruch odbywał się będzie w jednym kierunku. Szerokość pasa drogowego w tym przypadku to 3 metry. Przy obu drogach wykonane zostaną pobocza.

- W celu spowolnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planujemy również wykonanie wyniesionych skrzyżowań – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Rozwiązanie takie zastosowaliśmy ostatnio m.in. na ulicy Żurawiej w Otominie.

Wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 3 640 800 zł. Inwestycja została dofinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.