Koniec z potokami błota spływającymi ulicą Polną i piachem zapychającym studzienki kanalizacyjne. W Bielkówku zakończono jedną z większych inwestycji drogowych, jakie w ostatnim czasie realizowano na terenie gminy. Na ulicy Polnej pojawiła się asfaltowa nawierzchnia. Zmodernizowano również fragment ulicy Kościelnej, wraz ze skrzyżowaniem.

Fatalna nawierzchnia, a także ogromne kałuże i błoto - tak po każdym bardziej intensywnym opadzie deszczu czy roztopach wyglądało skrzyżowanie ulicy Polnej i Kościelnej w Bielkówku. Woda zalewała również okolice pętli autobusowej utrudniając życie pieszym i kierowcom. Po każdej ulewie konieczne było równanie gruntowej drogi co wiązało się z dodatkowymi kosztami i obciążało gminny budżet.  

Mieszkańcy sołectwa z niecierpliwością oczekiwali ukończenia projektu. W uroczystym oddaniu do użytku nowych dróg uczestniczył przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, Ireneusz Szweda. Gość, wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu oraz wykonawcy inwestycji, dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi.

- Na ulicy Polnej pojawił się asfalt, chodnik z kostki betonowej oraz wykonano kanalizację deszczową – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Zamontowano też oświetlenie. W ciągu ulicy Kościelnej, w okolicach kapliczki, wybudowano zatokę autobusową. Cała inwestycja wymagała skomplikowanych prac ziemnych związanych z przebudową sieci wodociągowej oraz przyłączy gazowych. Teraz mieszkańcy nie tylko komfortowo dojadą do swoich domów, ale również rozwiązaliśmy problem ogromnych kałuż jakie powstawały na odcinku między ulicą Gregorkiewicza, a ulicą Kościelną. Lokalna społeczność wielokrotnie interweniowała w tej sprawie w naszym urzędzie.

Nowa nawierzchnia ulicy Polnej i części Kościelnej została położona na odcinku o długości około 500 metrów. W celu spowolnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa wykonane zostało wyniesione skrzyżowanie z ulicą Jagodową.

- Nawierzchnia wymieniona została również na fragmencie ulicy Kościelnej, która do tej pory pokryta była sześciokątnymi małymi płytami tzw. trylinką – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Taki sam materiał pokrywał odcinek od ulicy Gregorkiewicza do skrzyżowania z Kościelną. Teraz na obu tych fragmentach mamy asfalt. Czyli cała pętla w pobliżu zabytkowej kapliczki zyskała jednolitą, asfaltową nawierzchnię. Jedynie zatoczka dla autobusów wykonana została z łupanego kamienia. Zmieniono również organizację ruchu, który na dwóch odcinkach pętli odbywa się teraz jednokierunkowo. Kierowcy muszą więc zwrócić w tym rejonie szczególną uwagę na oznakowanie pionowe.

W ramach inwestycji wykonano oświetlenie uliczne oraz kanalizację deszczową. Na ulicy Kościelnej, Polnej i Gregorkiewicza zamontowano w sumie 25 lamp. Pojawiło się też 25 studni, 38 wpustów ulicznych oraz wybudowano  ponad pół kilometra kolektora deszczowego. Wzdłuż drogi, dla której projektowana prędkość wynosi 30 km/h ułożono chodnik o szerokości 2 metrów.

Już podczas sesji Rady Gminy Kolbudy, która odbyła się dwa dni przed uroczystym otwarciem nowych ulic, zadowolenia z przeprowadzonej modernizacji dróg nie krył radny z Bielkówka Kazimierz Adamski.

- W okolicach pętli, na ulicy Polnej, ale także na ulicach Górna i Kolonia zrobiło się naprawdę pięknie – mówił. – Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że udało się rozwiązać ten problem. Dziękuję w ich imieniu.

W uroczystości uczestniczył również Stanisław Krzysztof Patyk, radny gminny z sąsiedniego Pręgowa, które z Bielkówkiem łączy właśnie ulica Kościelna.

Prace drogowe na ulicach Polna i Kościelna rozpoczęto 7 sierpnia 2020 roku, a ukończono 15 grudnia 2020 roku.

Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 064 458, 93 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2 777 617, 78 zł.