Około 5,8 miliona złotych, razem z projektami i wykupami gruntów, kosztowała dotąd - zapoczątkowana w 2018 roku - modernizacja układu drogowego w Jankowie Gdańskim. Długość nawierzchni pokrytej betonową kostką wydłużyła się właśnie o kolejne pół kilometra. Do użytku oddano bowiem następny fragment ulicy Podgórnej. Łączna długość dróg, które zmodernizowano w tej miejscowości przy finansowym wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych aktualnie przekracza 2 kilometry.

- W ciągu ostatnich dwóch lat układ drogowy w Jankowie Gdańskim uległ istotnej modyfikacji – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Szerokie, wyłożone kostką nawierzchnie w znacznym stopniu zmieniły krajobraz i poprawiły komfort jazdy w tej części gminy. Wybudowaliśmy też nowe chodniki i zastosowaliśmy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Do dyspozycji kierowców oddajemy kolejny odcinek ulicy wykonanej w wysokim standardzie.

Od 2018 roku w Jankowie Gdańskim nowe nawierzchnie wykonano na fragmencie ulicy Jankowskiej, a także Rzemieślniczej, Straszyńskiej i Podgórnej. Wcześniej zmotoryzowani mieszkańcy tej części sołectwa poruszali się nierównymi, szutrowymi drogami wzbijając tumany kurzu lub wpadając kołami w głębokie kałuże.

- Tak jak przy wszystkich inwestycjach drogowych pod uwagę wzięliśmy oczywiście nie tylko komfort jazdy kierowców, ale również bezpieczeństwo pieszych – mówi Adam Babkiewicz. – Zarówno na oddawanym właśnie do użytku odcinku, jak i na wcześniejszych etapach zastosowaliśmy wyniesione skrzyżowania. Z praktyki wynika, że takie rozwiązania sprawdzają się najlepiej i uniemożliwiają użytkownikom drogi rozwijanie nadmiernych prędkości. Na odcinkach gminnych utwardzone zostały również uliczki przyległe: Daliowa, Hiacyntowa, Tulipanowa, Krokusowa, Maki oraz Lawendowa.

W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową i rowy odwadniające. W oddanym do użytku etapie łączna długość nawierzchni wykonanej z kostki na ulicy Podgórnej wyniosła ponad pół kilometra. Płytami betonowymi typu yomb na długości około 230 metrów wyłożono przylegające ulice: Maki, Lawendowa i Krokusowa. Na zmodernizowanym odcinku wybudowano dwa wyniesione skrzyżowania i próg zwalniający, mające służyć poprawie bezpieczeństwa. Wzdłuż ulicy Podgórnej, na długości około 550 metrów powstał chodnik o szerokości 2 metrów. W ramach tzw. robót towarzyszących spółka Reknica wykonała kanalizację sanitarną.

Prędkość projektowana dla zmodernizowanej drogi o szerokości 5 metrów wynosi 30 km/h.

W symbolicznym przecięciu wstęgi na kolejnym zmodernizowanym odcinku uczestniczyli m.in.: wójt Andrzej Chruścicki, przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik, radny z Jankowa Gdańskiego Piotr Wójtowicz, sołtys Lech Mikla oraz przedstawiciele wykonawcy.

Łączna wartość zakończonego właśnie etapu ulicy Podgórnej wyniosła ponad 1,3 miliona złotych. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 512 734 zł.