W sprawie zapewnienia przejezdności gminnych dróg w sołectwach Jankowo Gdańskie, Otomin i Kowale prosimy o kontakt ze spółką Reknica (tel. 602 717 723).

W przypadku dróg gminnych w pozostałych sołectwach ze spółką GZUK (tel. 530 204 797).