Podczas sesji Rady Gminy Kolbudy w dniu 26 stycznia br. Wiesław Rusiecki poinformował, że rezygnuje z dalszego sprawowania funkcji radnego. Swoją decyzję motywuje stanem zdrowia oraz postępowaniem, które w jego sprawie toczy się aktualnie przed wymiarem sprawiedliwości i nie ma związku z pełnieniem funkcji w Radzie Gminy Kolbudy.

W emocjonalnym wystąpieniu na zakończenie XXIX sesji Rady Gminy Kolbudy Wiesław Rusiecki oficjalnie poinformował o swojej decyzji i jej powodach.

- Jak wszyscy państwo wiecie mam sytuację procesową – mówił. – Z uwagi na stan zdrowia poszedłem na ugodę z wymiarem sprawiedliwości oraz firmą, dla której świadczyłem usługi. Cała procedura jeszcze się nie zakończyła, ale chcę w niej uczestniczyć już bez mandatu radnego.

Wiesław Rusiecki podkreślał, że mimo stawianych przez prokuraturę zarzutów może śmiało patrzeć w oczy mieszkańcom i nie zrobił nic, co nakazałoby mu te oczy opuszczać. Zaznaczył, że pójście na ugodę w dużej mierze wynika z chęci uniknięcia długotrwałego procesu. Dodał, że żałuje iż nie będzie mógł kontynuować pracy w radzie do końca kadencji. Podkreślił również, że obecni radni są bardzo dobrze przygotowani do pełnienia swojej roli.

- Zostawiam gminę w dobrych rękach – powiedział Wiesław Rusiecki.

Były przewodniczący poinformował, że choć rezygnuje z mandatu, to nadal z uwagą śledził będzie prace naszego samorządu i chętnie podzieli się swoim doświadczeniem.

Radny otrzymał okazały kosz kwiatów. Sam rozdał radnym po… krówce – słodyczu, z którym od lat był kojarzony oraz długopisie w kolorze złotym.

Wójt Andrzej Chruścicki przypomniał, że w ciągu swojej ponad dwudziestoletniej pracy w samorządzie Wiesław Rusiecki był radnym, przewodniczącym Rady Gminy Kolbudy, a przez kilka dni nawet wójtem, zanim tych zaczęto wyłaniać w drodze wyborów bezpośrednich.

- To samorządowiec z krwi i kości – mówił wójt Andrzej Chruścicki. – Dziękuję Wiesławie za to wszystko. Efekty Twojej pracy zostaną na zawsze w tej gminie. Dziękuję, za wszystkie lata współpracy. Może czasem mieliśmy różne zdanie, ale zawsze udawało się osiągnąć kompromis.

W podobnym tonie wypowiadała się również przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik.

- Wiesław tworzył samorząd – powiedziała krótko. – To już nie będzie ta sama rada. Mam nadzieję, że tak jak zapowiedział, będzie nas nadal wspierał.

Wiesław Rusiecki był członkiem następujących Komisji Rady Gminy Kolbudy:
Finansów, Rozwoju i Gospodarki
Spraw Obywatelskich
Rewizyjnej (Przewodniczący)
Skarg, Wniosków i Petycji
Statutowej (Przewodniczący)