Ważna informacja dla osób składających elektronicznie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres świadczeniowy.

Korzystając z bankowości elektronicznej, platformy Epuap oraz PUE ZUS należy zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz:

JEŻELI UBIEGAMY SIĘ O KONTYNUACJĘ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ NALEŻY W PRZESYŁANYM DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WNIOSKU WYBRAĆ OKRES 2021/2022.

Okres 2019/2021 należy wybrać wyłącznie w przypadku, gdy świadczenie wychowawcze nie jest obecnie wypłacane.