Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki podpisał porozumienie, którego efektem będzie przeprowadzenie analiz transportowych w obszarze potencjalnej lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II. To kolejny ważny krok w staraniach o powrót naszej gminy na kolejową mapę Polski.

Porozumienie zawarte zostało z Samorządem Województwa Pomorskiego, reprezentowanym przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, które w imieniu zainteresowanych samorządów wyłoni wykonawcę analizy transportowej. Pod dokumentem podpisali się również przedstawiciele Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Pruszcz Gdański, Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Żukowo.

Wykonane przez wyłonioną firmę analizy oparte będą m.in. na ankietach przeprowadzonych wśród mieszkańców. Ci zapytani zostaną m.in. o czas poświęcony na podróże czy wykorzystywane najczęściej środki lokomocji. Badane będzie natężenie ruchu w poszczególnych obszarach, a także dostępność transportu drogowego oraz dokumenty planistyczne dla danego obszaru. Namacalnym efektem poczynionych obserwacji może być np. określenie potencjalnych lokalizacji przystanków PKM.

- Celem wspólnego działania samorządów jest zbadanie stanu istniejącego oraz potrzeb mieszkańców południowej części Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w zakresie transportu – tłumaczy Krzysztof Szamal, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. - Analizy obejmą m.in. badanie natężenia ruchu, wymiany pasażerów na przystankach oraz preferencje transportowe mieszańców.

Wyniki badań pozwolą na podjęcie racjonalnych decyzji w zakresie kierunków rozwoju poszczególnych gałęzi transportu i związanych z nimi sieci, zarówno na szczeblu lokalnym poszczególnych gmin, jak i w ramach obszaru metropolitalnego.

- Obszar badań stanowi potencjalny teren lokalizacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej II i z pewnością przysłuży się temu projektowi, nie mniej jednak efektem badań ma być szerokie spojrzenie na problemy transportowe – dodaje Krzysztof Szamal. - Pozwoli to na podejmowanie optymalnych działań, które poprawią komfort i jakość życia mieszkańców.

Przypomnijmy, że w lipcu 2020 roku w Szkole Podstawowej w Kowalach zaprezentowano „Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego”. Dokument opracowany przez planistów z Biura Rozbudowy Gdańska ma stanowić podstawę do opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Jednym z beneficjentów projektu, który miałby być realizowany w latach 2023-2030 jest Gmina Kolbudy.

Samorządowcy uczestniczący w tamtym spotkaniu wyrazili wolę współpracy na rzecz realizacji nowych połączeń. Nie przypadkiem wydarzenie to zorganizowano w pierwszej w Polsce szkole metropolitalnej w Kowalach, która jest efektem ścisłego współdziałania trzech gmin.

Zaprezentowana wówczas koncepcja mówi nie tylko o reaktywacji linii kolejowej 229, o którą zabiega nasz samorząd, ale o rozwoju kolei na całym Pomorzu. Gmina może odzyskać wygaszoną przed laty trasę oraz zyskać nową nitkę, biegnącą z Goszyna od linii 229, przez Kowale, na gdańskie Ujeścisko.

- Nie ustajemy w naszych staraniach o powrót gminy na kolejową mapę Polski – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – To długa, wymagająca wielu porozumień i uzgodnień droga. Przystępując do wspólnego zlecenia niezbędnych analiz robimy kolejny ważny krok. Zarówno zainteresowane samorządy, władze województwa, jak i Pomorska Kolej Metropolitalna wykazują dużą determinację w realizacji wspólnego projektu. Nietrudno zauważyć, że w ostatnich miesiącach prace w tym obszarze mocno przyspieszyły, choć przed nami jeszcze wiele pracy.   

Przypomnijmy, że już w 2019 roku – z inicjatywy naszego samorządu - przedstawiciele gmin zainteresowanych reaktywacją linii kolejowej 229 podpisali z władzami województwa list intencyjny w tej sprawie.