Na terenie Gminy Kolbudy prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła, która potrwa do 15 czerwca br. To obowiązek samorządów wynikający z działań podejmowanych przez władze województwa pomorskiego. Mieszkańców gminy odwiedzają ankieterzy firmy GlobalEco, z którą nasza gmina zawarła stosowną umowę. Spis prowadzony jest przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 21:00. Ankieterzy posiadają specjalne upoważnienie Wójta Gminy Kolbudy. Aby wizyta przebiegła sprawnie można się do niej odpowiednio przygotować.

Każda z gmin jest zobligowana do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na swoim terenie. Sejmik Województwa Pomorskiego - w formie uchwal antysmogowych - przyjął regulacje mające pomóc w stopniowym eliminowaniu przestarzałych urządzeń grzewczych i przechodzeniu do pozyskiwania ciepła ze źródeł nisko lub bezemisyjnych, takich jak: instalacja centralnego ogrzewania, OZE, gaz, lekki olej opałowy, prąd.

Aby wizyta ankietera przebiegła sprawnie można się do niej przygotować spisując wcześniej najważniejsze dane dotyczące źródła ciepła. Znajdziemy je m.in. na tabliczkach znamionowych pieca/kotła czy w książce serwisowej lub instrukcji obsługi urządzenia. Żeby przybliżyć naszym mieszkańcom zakres pytań stawianych przez ankieterów podczas wizyty publikujemy wzór formularza, z jakim odwiedzają mieszkańców przedstawiciele firmy GlobalECO, realizującej badanie dla naszego samorządu.

WZÓR FORMULARZA (kliknij)

Mieszkańcy nie mają obowiązku przekazywać ankieterom GlobalEco swoich danych osobowych. Mogą to zrobić dobrowolnie, gdy np. zdecydują się skorzystać z doradztwa lub oferty w zakresie świadczonych przez GlobalEco usług. W ramach prowadzonej na zlecenie Gminy Kolbudy inwentaryzacji nie ma jednak obowiązku przekazywania danych osobowych ankieterom.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, dodatkowych pytań lub uwag dotyczących sposobu realizowania ankiety prosimy o kontakt z naszym urzędem tel. (58) 691 05 33.

Celem inwentaryzacji jest poprawa jakości powietrza w regionie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o rzetelną informację na temat stosowanego źródła ciepła. Ograniczenie zanieczyszczenia poprzez identyfikację przestarzałych urządzeń grzewczych leży w naszym wspólnym interesie.

Jak słyszymy od pracowników Wydziału dzięki precyzyjnym danym pozyskanym na podstawie ankiet łatwiej będzie np. sięgać po zewnętrzne źródła finansowania dedykowane poprawie jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła.