Z uwagi na absencję chorobową znacznej części pracowników Referatu Spraw Obywatelskich i USC obsługa interesantów w zakresie: meldunków, przyjmowania wniosków i wydawania dowodów osobistych, a także spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej w najbliższych dniach realizowana będzie w ograniczonym zakresie.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i - w miarę możliwości - odłożenia w czasie wizyty
w naszym urzędzie.

Tel. (58) 691 05 48

lub (58) 691 05 47

Przepraszamy za utrudnienia. Zmiana zasad obsługi w dużej mierze wynika z troski
o Państwa bezpieczeństwo.