1 kwietnia br. rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dzięki badaniu dowiemy się m.in.: ilu nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli przekazać za pośrednictwem elektronicznego formularza spisowego lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą objęte tajemnicą statystyczną.

Kiedy można się spisać?

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Jak można się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego, który wyposażony będzie w stosowny identyfikator. Rachmistrzowie wyruszą w teren najprawdopodobniej na początku maja br.

SPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET (kliknij) https://spis.gov.pl/

Czy muszę się spisać?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Masz jeszcze jakieś pytania?

Wszelkie informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego można uzyskać dzwoniąc na
dedykowaną infolinię spisową: 22 279 99 99

Sprawdź na jakie pytania odpowiadać będziemy podczas spisu.

Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych.

Warto zapoznać się z formularzem jeszcze przed spisem – wprawdzie odpowiedź na zdecydowaną większość pytań nie powinna nastręczać żadnych trudności, ale być może w niektórych przypadkach pojawią się jakieś wątpliwości (np. dane dotyczące mieszkania, informacje o osobach z rodziny przebywających za granicą).

PYTANIA Z FORMULARZA SPISOWEGO (kliknij)

Czy musimy odpowiedzieć na wszystkie pytania? Tak, mamy taki obowiązek, ale w kilku miejscach będzie dostępna opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. Pojawi się ona w pytaniach dotyczących kwestii zdrowotnych, wyznania religijnego oraz związków niesformalizowanych.