Od soboty 10 kwietnia br. zaczną obowiązywać nowe regulacje, z którymi powinni zapoznać się zwłaszcza posiadacze psów. Zmienia się m.in. wysokość grzywien za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Warto o tym pamiętać zabierając swojego pupila na spacer w miejsca publiczne. Opiekunowie zwierząt, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia mogą zostać ukarani mandatem w kwocie 500 złotych. Tymczasem, jak informuje Straż Gminna w Kolbudach w roku 2020 nasi mundurowi aż 65 razy proszeni byli o interwencję w sprawie biegających luzem psów.

Wynoszącą nawet 500 złotych grzywną ukarani mogą zostać posiadacze zwierząt, które swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Mundurowi podkreślają, że nie chodzi tu tylko o psy wpisane na listę ras niebezpiecznych. Wystarczy samo agresywne usposobienie czworonoga. Policjanci przypominają także, że za znaczną część przypadków pogryzień odpowiadają kundle. Warto przy tym pamiętać, że mandat karny może zostać nałożony za sam fakt stworzenia niebezpieczeństwa, nawet gdy pies nikogo nie zaatakuje.

Mandatem karnym w wysokości od 50 do 250 złotych ukarani mogą zostać również opiekunowie psów łagodnych oraz niezagrażających ludziom i innym zwierzętom. Także oni zobowiązani są bowiem do zachowania określonych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

- Swobodnie biegające, pozostawione bez opieki psy to niestety wciąż częsty widok na ulicach naszych sołectw – mówi Jarosław Kopczyński, komendant Straży Gminnej w Kolbudach. – Mamy wiele zgłoszeń z prośbą o interwencję w takich przypadkach. W małych miejscowościach na szczęście łatwo ustalić właściciela psa, bo sąsiedzi zazwyczaj wiedzą do kogo należy zwierzak uprzykrzający życie spacerowiczom czy rowerzystom. Często stosujemy pouczenia i to wystarczy, aby posiadacz takiego psa wyciągnął odpowiednie wnioski. Zdarza się jednak, że jesteśmy zmuszeni nałożyć mandat karny. Chciałbym zaapelować do posiadaczy piesków, aby zabierając czworonoga na spacer nie zapominali o smyczy. Mam tu na myśli nie tylko posiadaczy dużych psów uznawanych za niebezpieczne, bo to jest oczywiste, ale również tych mniejszych, które robią dużo hałasu i powodują dyskomfort innych osób przebywających w miejscach publicznych. Statystyki pokazują, że zwykłe kundelki również potrafią zaatakować i ugryźć. Wśród poszkodowanych zdarzają się również dzieci.

Pojawiając się z czworonogiem w takich miejscach jak parki, place zabaw czy miejsca, w których przebywać mogą inne osoby powinniśmy pamiętać więc o zachowaniu środków ostrożności gwarantujących zapanowanie nad pieskiem.

Warto też pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu posesji, w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz bez wiedzy właściciela. W przeciwnym wypadku również musimy się liczyć z mandatem karnym.

Nowe stawki, o których mowa, obowiązywać będą od 10 kwietnia 2021 roku. Zostają wprowadzone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe określa ustawa o ochronie zwierząt, jak również Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbudy z dnia 27 sierpnia 2019 roku.