Rok 2020 był kolejnym z rzędu, w którym udało się zredukować zadłużenie gminy. Na koniec minionego roku suma zobowiązań naszego samorządu wyniosła 29,7 miliona złotych i zbliżyła się do bezpiecznego poziomu 21,8 % dochodów bieżących. Mimo poczynionych oszczędności, był to okres obfitujący w gminne inwestycje drogowe.

Redukcja zadłużenia Gminy Kolbudy, to obok realizacji zadań inwestycyjnych, jeden z priorytetów wójta Andrzeja Chruścickiego. Od 2018 roku, dzięki czynionym oszczędnościom i pozyskiwanym środkom zewnętrznym kwota zobowiązań systematycznie topniała.

- Gdy obejmowałem fotel Wójta Gminy Kolbudy w roku 2018 zapisana w projekcie budżetu kwota zadłużenia gminy wynosiła 43,3 mln złotych – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Dzięki podjętym wówczas działaniom naprawczym udało się nam sporo zaoszczędzić, a rok 2019 zamknęliśmy ostatecznie z długiem na poziomie 32,5 mln zł. Również w roku 2020, który z uwagi na koronawirusa był szczególny, udało nam się zredukować zadłużenie schodząc poniżej bariery 30 mln zł. Dokonaliśmy tego mimo niższych o około 3 miliony złotych wpływów z tytułu podatków PIT i CIT. Zaoszczędziliśmy też trochę środków, ponieważ z uwagi sytuację epidemiczną nie mogliśmy organizować dużych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Wójt Andrzej Chruścicki zwraca uwagę, że rok 2020 był korzystny nie tylko ze względu na kolejny poczyniony krok w stopniowej redukcji gminnego długu. To również czas, który mimo wielu niezależnych od samorządu ograniczeń, obfitował w ważne inwestycje.

- Oddaliśmy do użytku nowe drogi w Bielkówku, Otominie, Jankowie Gdańskim, Kolbudach czy Ostróżkach – wylicza wójt Andrzej Chruścicki. – W niektórych z wymienionych sołectw zbudowaliśmy nawet więcej niż jedną nową drogę. W Kowalach natomiast otworzyliśmy nowe oddziały publicznego przedszkola. W Kolbudach natomiast kontynuowaliśmy budowę krytej pływalni. Wiele tych inwestycji udało się zrealizować dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu. Życzyłbym sobie, aby bieżący rok nie był pod tym względem gorszy. Myślę, że pokazaliśmy iż możliwe jest jednoczesne inwestowanie i stopniowe redukowanie długu.

Rok 2021 jest okresem kolejnych inwestycji drogowych. Te realizowane są aktualnie w sołectwach Babidół, Kolbudy, Otomin i Lublewo Gdańskie. Niebawem powinny zostać ogłoszone przetargi na rozbudowę Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, gdzie powstać ma nowa hala sportowa, a także na budowę ulicy Glazurowej w Kowalach. Wkrótce rozpocznie się również budowa ulicy Fiołkowej i ulicy Jezuickiej w Czapielsku.