Od poniedziałku 26 kwietnia do piątku 28 maja 2021 roku przyjmowane będą zapisy dzieci do przedszkoli na okres wakacyjny.  Już dziś warto pomyśleć jak w okresie ferii letnich zapewnić opiekę swoim dzieciom, które na co dzień uczęszczają do przedszkola. Jak co roku przedszkola z terenu naszej gminy organizują swoją pracę w taki sposób, aby przerwa w okresie wakacji nie była zbyt mocno odczuwalna dla rodziców. Dyżury odbywały się będą według zamieszczonego poniżej grafiku. W tabeli zamieszczamy numery telefonów do poszczególnych placówek, które zapewnią dzieciom opiekę w lipcu i sierpniu.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 2021 roku w Gminie Kolbudy.

 

 Miesiąc

 Przedszkole,
 Oddział przedszkolny

 

 Termin dyżuru w okresie  ferii letnich w 2020 r.

Lipiec 2021 r.

Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B

tel. 58 682-73-63

28 – 16 lipca 2021 r.

Przedszkole w Kowalach  ul. Plac Św. Kingi 1

tel. 58 500 87 70

28 – 16 lipca 2021 r.

Przedszkole „ Stumilowy Las” Pręgowo ul.  Bukowskiego 24

tel. 58 682-74-16

01 - 30 lipca 2021 r.

 

 

 

 

Sierpień 2021 r.

Przedszkole w Lublewie, ul. Szkolna 5

tel. 58 682-72-76

2-13 sierpnia 2021 r.

Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11 tel.  58 682 73 58 

16-31 sierpnia 2021 r.

Oddział przedszkolny – Szkoła  Podstawowa w Kolbudach, ul. Wybickiego 33

tel. 58 326 41 10 

16-31 sierpnia 2021 r.

Oddział Przedszkolny - Szkoła Filialna Buszkowy, ul. Leśna  Góra 7

tel. 58 682-73-40

 

16-31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.