W niedzielę 13 czerwca 2021 roku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolbudy w okręgu wyborczym nr 1. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7:00 do godziny 21:00. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Wojewoda Pomorski. Wybory przeprowadzone będą w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Wiesława Rusieckiego. Wybierać będziemy tylko jednego radnego, a w wyborach udział wezmą wyłącznie wyborcy zamieszkujący w Kolbudach w granicach okręgu wyborczego nr 1.

Na terenie gminy utworzono dwa lokale wyborcze, które zlokalizowane będą w Sali GOK Urzędu Gminy Kolbudy oraz w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kolbudach. Poniżej prezentujemy informację o miejscu głosowania dla poszczególnych ulic zlokalizowanych w granicach okręgu wyborczego nr 1.

W JAKICH LOKALACH GŁOSUJA MIESZKAŃCY POSZCZEGÓLNYCH ULIC:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

(uwzględniają jedynie okręg wyborczy nr 1)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Kolbudy - ulice: Adama Ważnego, Gen. Józefa Wybickiego (nieparzyste od nr 15 do końca, parzyste od nr 36 do końca), Skrzatów, Wędkarska, Zielna (bez nr nieparzystych od 1 do 27).

Urząd Gminy w Kolbudach (sala GOK), ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Kolbudy - ulice: Edmunda Nagórskiego, Łukowa, Miedziana, Na Piaskach, Prof. Bronisława Bukowskiego,  Platynowa, Promienna, Przedszkolna, Słoneczna, Spacerowa, Srebrna, Tartaczna, Ukośna, Złota.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach, ul. Gen. Józefa Wybickiego 33, 83-050 Kolbudy


Na kartach do głosowania znajdziemy nazwiska trzech kandydatów, którzy ubiegać się będą o jeden mandat w Radzie Gminy Kolbudy.

1. ZIELIŃSKI Grzegorz Janusz, lat 60, zam. Kolbudy,
zgłoszony przez KWW GRZEGORZA ZIELIŃSKIEGO - Lista nr 1

2. NAGÓRSKI Paweł, lat 28, zam. Kolbudy,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE ANDRZEJA CHRUŚCICKIEGO - Lista nr 2

3. ROMAŃCZYK Krzysztof Waldemar, lat 69, zam. Kolbudy,
zgłoszony przez KWW KOCHAM KOLBUDY - Lista nr 3

Głos oddajemy tylko na jednego z trzech kandydatów stawiając w kratce przy jego nazwisku znak „x” – rozumie się przez to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kolbudy istnieje również możliwość głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. Szczegółowe informacje na ten temat - podobnie jak wszystkie publikacje i regulacje dotyczące wyborów uzupełniających - dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE (KLIKNIJ)

Pierwotnie wybory uzupełniające do Rady Gminy Kolbudy planowane były na dzień 16 maja br. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną - na podstawie opinii Głównego Inspektora Sanitarnego - i wynikających z tego faktu zaleceń Rządu i Ministra Zdrowia, Wojewoda Pomorski podjął czynności zmierzające do przesunięcia daty wyborów w naszej gminie. Nowy termin ustalony został na niedzielę 13 czerwca br.