Urząd Gminy Kolbudy ogłosił przetarg na budowę pierwszego odcinka ulicy Glazurowej i Krętej w Kowalach. Termin składania ofert przez firmy zainteresowane realizacją zadania upływa 21 maja br. o godzinie 10.00. Wyłoniony wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał siedem miesięcy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ogłoszony przetarg dotyczy budowy ulicy Glazurowej na odcinku 250 metrów od skrzyżowania z drogą wojewódzką 221, a także 130 metrów ulicy Krętej. Nawierzchnie wykonane zostaną z masy bitumicznej, która położona zostanie na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Zakres prac przewiduje ponadto budowę chodnika wzdłuż ulicy Glazurowej, kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego a także usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną, siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią gazową i teletechniczną.

- Chcemy solidnie wykonać tę inwestycję – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Ułożona przed niespełna trzema laty droga nie miała podbudowy. Mieszkańcy od początku wątpili w jej trwałość i się nie mylili. Przy tak dużym natężeniu ruchu jakie notujemy na ulicy Glazurowej droga musiała ulec dewastacji.

Jak słyszymy w Referacie Inwestycji i Remontów budowa ulicy Glazurowej podzielona będzie na etapy.

- Pierwszy, obejmujący odcinek od stacji benzynowej do zakrętu, czyli ok. 250 metrów, a także nawierzchnię na ulicy Krętej, wykona wyłoniona w ogłoszonym właśnie przetargu firma – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Na końcu odcinka ul. Glazurowej, w miejscu obecnego ostrego zakrętu, powstanie rondo. Tę część inwestycji, podobnie jak fragment między nowym a istniejącym rondem przy ul. Zeusa, wykona na swój koszt deweloper. Gmina Kolbudy podpisała już w tej sprawie stosowną umowę. Ten etap prac powinien rozpocząć się zaraz po zakończeniu pierwszej części zadania. W zakresie naszego samorządu jest przebudowa sieci gazowej i teletechnicznej na odcinku, który wykonywał będzie deweloper. To z kolei będzie miało bezpośredni związek z pierwszym etapem prac na Glazurowej.

W ramach modernizacji ulicy Glazurowej planowane jest również wykonanie miejsc postojowych z kostki betonowej, wymiana przepustu pod drogą, umocnienie skarp płytami MEBA oraz montaż barier poprawiających bezpieczeństwo pieszych.

Modernizacja ulicy Glazurowej wiązała się będzie ze zmianą organizacji ruchu w tym rejonie sołectwa Kowale. O wprowadzonych rozwiązaniach będziemy informować na bieżąco.