Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku w dniach 17 – 21 maja 2021 roku na terenie kraju odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.  W tym czasie może zostać nadany sygnał alarmowy (syrena).

Ostrzeganie dotyczyć będzie naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenia dla ludności cywilnej.

Scenariusz epizodu (SAREX) dedykowany dla województwa pomorskiego odbędzie się w dniach 17-18 maja 2021 roku i dotyczyć będzie masowej ewakuacji poszkodowanych z kolizji dwóch statków w rejonie Portu Łeba.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powietrznej, jak również ratownictwa lotniczego i morskiego.