Przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku powstanie nowa sala sportowa. Placówka zyska też dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne i zaplecze sanitarne. Urząd Gminy Kolbudy ogłosił właśnie przetarg na realizację prac budowlanych. Oferty składać można do 4 czerwca br. Budowa powinna zostać ukończona w ciągu roku od podpisania umowy z wykonawcą.

Będzie to kolejna duża i niezwykle ważna inwestycja oświatowa realizowana w bieżącej kadencji samorządu.

- Pamiętam pierwsze zebranie sołeckie w Bielkówku po objęciu przeze mnie stanowiska Wójta Gminy Kolbudy – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Mieszkańcy oczekiwali ode mnie jasnej deklaracji dotyczącej terminu przebudowy szkoły. Mówiono, że mój poprzednik obiecał modernizację obiektu i nową salę gimnastyczną. Niestety w budżecie, który zastałem na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano zaledwie 5 tysięcy złotych. Tymczasem, według kosztorysu, na modernizację placówki trzeba wydać około 7 milionów złotych. Obiecałem  wówczas mieszkańcom, że zrealizujemy przebudowę, gdy uda się odłożyć środki na to zadanie. Dziś możemy ogłaszać przetarg i niebawem rozpocząć prace.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku o salę sportową wraz z niezbędnym zapleczem szatniowo-sanitarnym, zapleczem dydaktycznym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

- Na rozbudowę szkoły w Bielkówku uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz mieszkańcy czekają od kilku lat – mówi Martyna Pilas, dyrektor ZKiW w Bielkówku. - Powiększenie oraz unowocześnienie placówki podyktowane jest obecnymi potrzebami, ale także rosnącą z roku na rok liczbą mieszkańców Bielkówka, wśród których jest sporo rodzin z dziećmi.

Jak wykorzystane zostaną dodatkowe przestrzenie placówki, do której uczęszcza aktualnie około dwustu uczniów?

- Nowa cześć szkoły będzie zawierała wielofunkcyjny kompleks pomieszczeń w tym nowoczesną halę sportową z zapleczem sanitarnym – mówi Martyna Pilas. – Powstanie też sześć nowych sal lekcyjnych, w których będą się uczyć klasy IV-VIII. Będzie miejsce na prawdziwą pracownię chemiczną. W zmodernizowanej części będą przestronne korytarze i szatnie, duża świetlica i nowa stołówka. Odrębne wejście oraz pomieszczenie z zapleczem kuchennym i sanitarnym będzie miała społeczność Bielkówka. Powstanie długo oczekiwana sala sołecka.

Istniejąca sala gimnastyczna, która nie kwalifikuje się do remontu, zostanie rozebrana, a w jej miejscu wybudowany zostanie nowy obiekt sportowy.

Po modernizacji budynek składał się będzie z dwóch brył – wyższej przykrytej dachem dwuspadowym (zawierającej halę sportową oraz część dydaktyczną) i niższej z dachem płaskim (zawierającej zaplecze szatniowe wraz z salą korekcyjną).

Nowa sala połączona będzie z istniejącym budynkiem szkoły parterowym, przeszklonym łącznikiem.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Liczymy na to, że wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi jeszcze w czerwcu – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Zależy nam, aby znaczną część uciążliwych prac, które wymagają użycia ciężkiego sprzętu, zrealizować podczas wakacji, gdy w szkole nie będą prowadzone zajęcia.

O tym, że sala gimnastyczna szkoły w Bielkówku powinna zostać poddana modernizacji mówiono już od dłuższego czasu. Przeprowadzone oględziny wykazały jednak, że łatwiej i taniej będzie wybudować nową salę niż wyremontować istniejący obiekt sportowy. Dodatkowo reforma oświaty - i związany z nią powrót do ośmioklasowych „podstawówek” - sprawiła, że w szkole zrobiło się ciasno. Opracowano więc koncepcję, która zakłada budowę nowej sali sportowej, a wraz z nią dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych.