Do Urzędu Gminy Kolbudy często kierowane są pytania dotyczące remontu drogi wojewódzkiej 221. Mieszkańcy zwracają uwagę na pogarszający się stan nawierzchni, wskazując miejsca szczególnie niebezpieczne. Konieczność doraźnych napraw zgłaszana jest na bieżąco do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wiele wskazuje na to, że gruntownej modernizacji możemy się spodziewać na przełomie 2022 i 2023 roku. Aktualnie trwają prace projektowe i odbywają się spotkania konsultacyjne z udziałem zainteresowanych stron. Uczestniczą w nich oczywiście przedstawiciele Urzędu Gminy Kolbudy.

- Wszyscy czekamy na tę inwestycję – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nikt nie ma wątpliwości, że droga i towarzysząca jej infrastruktura wymagają przebudowy. Projekt jest jednak skomplikowany, gdyż musi być kompatybilny z dwiema innymi dużymi inwestycjami, które realizowane będą w naszej gminie. Mam na myśli Obwodnicę Metropolitalną i przebudowę węzła Kowale.

Przygotowania do tej inwestycji jednak trwają. Coraz częściej padają tez konkretne daty. Jak słyszymy zarządca drogi w pierwszych miesiącach 2022 roku chciałby uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Gdyby tak się stało prace remontowe mogłyby się rozpocząć pod koniec 2022 lub na początku 2023 roku.

- Aktualnie realizowane są prace projektowe dla odcinka od ul. Kasztelańskiej w Kowalach do Nowej Karczmy. – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich regularnie spotykają się z projektantami oraz reprezentantami branż odpowiedzialnych za poszczególne instalacje, aby omawiać problemy i proponowane rozwiązania. Prowadzona jest inwentaryzacja drzew, badania gruntu czy sprawdzane są parametry oświetlenia drogi. Nie bez znaczenia jest stan sieci, które przebiegają pod drogą lub w jej sąsiedztwie. Swoje uwagi do projektu zgłasza oczywiście również Gmina Kolbudy, przez teren której przebiega przeznaczony do remontu odcinek. Gruntowna przebudowa czeka nie tylko nawierzchnię, ale również konstrukcje obiektów mostowych czy przebiegającą równolegle do drogi ścieżkę pieszo-rowerową.

Wiele wskazuje na to, że oprócz przebudowy drogi wykonany zostanie nowy ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż modernizowanego odcinka. Jego szerokość ma wynieść 3 metry, czyli o 50 cm więcej niż aktualnie liczy ścieżka.

- Podczas spotkań zgłaszamy swoje uwagi i propozycje – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Informujemy też o naszych planowanych inwestycjach drogowych, które zlokalizowane będą w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Jedną z sugestii jest również rozważenie przez inwestora czy dobrym rozwiązaniem nie byłoby pokrycie nowego ciągu pieszo-rowerowego masą bitumiczną. Zależałoby nam również, aby udało się wykonać ścieżkę po jednej stronie drogi, bez konieczności przejazdu na drugą stronę jezdni, jak ma to obecnie miejsce w Lublewie Gdańskim. Pojawić się tez mają dodatkowe chodniki. Na niektórych odcinkach będziemy więc mieli ścieżkę dla rowerzystów, a po drugiej tradycyjny ciąg pieszy.

Projektowany odcinek przebiegający przez teren Gminy Kolbudy składa się z dwóch części. Odcinek A od ul. Kasztelańskiej w Kowalach do ul. Młyńskiej w Kolbudach liczy 8,1 km długości, natomiast odcinek B od ul. Młyńskiej w Kolbudach do ul Kocanki w Czapielsku 12,3 km.

Uprzedzając pytania o to, dlaczego projektowany aktualnie etap nie obejmuje całego odcinka drogi wiodącego przez Kowale wyjaśniamy. Ten etap będzie powiązany z modernizacją węzła i wiaduktu nad obwodnicą Trójmiasta.