Uprzejmie informujemy o rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkół Podstawowych.

Wnioski o przyjęcie kandydata  do przedszkola i oddziału przedszkolnego składać można w Systemie Elektronicznych Rekrutacji Gminy Kolbudy https://kolbudy.rekrutacje.edu.pl/ od godziny 9:00 w dniu 7 czerwca br. do godziny 15:00 w dniu 11 czerwca br.

Wnioski o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej składamy w wersji papierowej w danej placówce. Wnioski w plikach do pobrania.

Wolne miejsca wychowania przedszkolnego znajdują się w następujących placówkach:

1) Oddział przedszkolny w ZKiW w Kolbudach - 12 miejsc dla dzieci 5 i 6 letnich;

2) Oddział przedszkolny w Filii ZKiW Kolbudy w Buszkowach -   5 miejsc dla dzieci 3 i 4 letnich oraz 13 miejsc dla dzieci 5 i 6 letnich

3) "Stumilowy Las" Pręgowo - 3 miejsca dla dzieci 3-letnich

Wolne miejsca w klasach I znajdują się:

Szkoła Podstawowa  w Pręgowie ul. Bukowskiego 3 , tel:. 682-72-16 – liczba miejsc.