Od lipca 2020 roku mieszkańcy Gminy Kolbudy złożyli 130 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Jego podstawowym celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, jakie powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

- Spośród 130 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 104 – informuje Justyna Kaszkiel, zastępca naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. – Łącznie wypłacona dotychczas kwota dotacji wyniosła 778 652,18 zł. Od lipca ub. roku Urząd Gminy Kolbudy oferuje mieszkańcom pomoc doradczą i wsparcie w procesie składania wniosków. Wcześniej program realizowany był na poziomie samorządu. Od roku 2020 Program koordynowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. \

Wnioski do WFOŚIGW można składać samodzielnie poprzez Portal beneficjenta lub w Urzędzie Gminy Kolbudy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 • poniedziałki w godzinach od 8.00 do 13.00
 • środy w godzinach od 13.00 do 15.00

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu (58) 691-05-45 lub (58) 691-05-33.

Dofinansowanie nie jest jedyną formą finansowego wsparcia dla inwestycji, których efektem jest poprawa jakości powietrza. Mieszkańcy gminy sięgają również po pożyczki. Według danych przekazanych przez WFOŚIGW ich kwota zbliża się już do 300 tysięcy złotych.

Ważne zmiany w Programie

W tym miejscu warto poinformować, że od początku 2022 roku nastąpią istotne zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Najważniejsze z nich, to wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych.

Wycofanie dotacji na kotły węglowe

 1. Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r.
 2. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
 3. Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
 • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

 1. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego
  w programie „Czyste Powietrze”.
 2. Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
 • Wytyczne Komisji Europejskiej,
 • Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
 • Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.

Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom dofinansowania)

 1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze”
  i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
 2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
 3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
 4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.