We wtorek 15 czerwca rozpoczynamy nabór wniosków do pierwszego w historii naszej gminy Budżetu Obywatelskiego. Uruchamiamy więc specjalną platformę elektroniczną, za pośrednictwem której mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje projekty. Na stronie głównej serwisu kolbudy.pl zamieściliśmy dedykowany kafel, który przekierowuje do portalu poświęconego BO https://kolbudy.budzet-obywatelski.org/

- Portal dedykowany budżetowi jest intuicyjny – mówi wójt Andrzej Chruścicki, który jako pierwszy miał okazję zapoznać się z nowym narzędziem. – Za jego pośrednictwem od 15 czerwca będzie można zgłaszać wnioski, natomiast już dziś znajdziemy tam wiele informacji na temat zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego, harmonogramu prac związanych z oceną projektów czy samym głosowaniem nad zakwalifikowanymi wnioskami. Za pośrednictwem nowej platformy będziemy też oczywiście mogli głosować na poszczególne projekty zgłoszone przez mieszkańców.

Regulamin dopuszcza jednak również możliwość tradycyjnego składania wniosków oraz głosowania. Stosowne formularze pobrać będzie można w Punkcie obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy.

HARMONOGRAM 

Inwestycje na łączną kwotę 510 tysięcy złotych

Na inaugurację łączna kwota na inwestycje zgłoszone przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniesie do 510 000 zł. Maksymalna wartość jednego projektu inwestycyjnego nie będzie mogła natomiast przekroczyć kwoty 115 000 zł. Na realizację liczyć będą mogły te projekty, które w głosowaniu otrzymają największe poparcie mieszkańców.

Sprawdzą czy realizacja jest możliwa

Merytorycznej oceny złożonych przez mieszkańców projektów dokona Zespół Konsultacyjny. W jego skład wejdzie 2 przedstawicieli Wójta Gminy Kolbudy, 2 przedstawicieli Rady Gminy Kolbudy i 2 przedstawicieli sołectw. Zanim ogłoszona zostanie lista projektów dopuszczonych do głosowania Zespół oceni czy realizacja zgłoszonego zadania jest możliwa pod względem finansowym, budowlanym lub czy pomysł mieszkańców „wpisuje się” w miejscowe plany zagospodarowania.   

Każdy z mieszkańców dysponował będzie trzema głosami

Każdy z mieszkańców dysponował będzie trzema głosami. Przy czym na jeden projekt będziemy mogli oddać tylko jeden głos. Kolejność projektów przewidzianych do realizacji ustalana będzie na podstawie liczby oddanych głosów aż do wyczerpania środków. Zgodnie z regulaminem z jednej miejscowości będzie mógł być wyłoniony do realizacji tylko jeden projekt.

- Dysponując trzema głosami mieszkaniec będzie mógł zagłosować na projekt w swojej okolicy, ale także wesprzeć wniosek dotyczący innej wsi  – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W ten sposób miejscowościom, które mają mniej mieszkańców łatwiej będzie uzyskać liczbę głosów, która umożliwi realizację projektu. 

Głosowanie za pośrednictwem elektronicznej platformy lub tradycyjnie

Głosowanie nad dopuszczonymi projektami odbywać się będzie w terminie 8-22 września. Prowadzone będzie za pomocą platformy elektronicznej Budżetu Obywatelskiego. Regulamin dopuszcza również możliwość oddania głosu w sposób tradycyjny na kartach do glosowania, które dostępne będą w urzędzie. Zwycięskie, zakwalifikowane do realizacji projekty ogłoszone zostaną 27 września.

Wyłonione w drodze głosowania inwestycje będą zrealizowane przez Gminę Kolbudy w kolejnym roku budżetowym.

- Zakładam, że przy kwocie około 510 tysięcy złotych w jednej edycji Budżetu Obywatelskiego uda się zrealizować sześć, a może nawet siedem projektów, które będą pomysłem mieszkańców i które służyły będą lokalnej społeczności.  – mówi wójt Andrzej Chruścicki.

Większe środki, którymi dysponować będą mieszkańcy – Fundusz sołecki i Budżet Obywatelski

Aktualnie mieszkańcy dysponują środkami z Funduszu sołeckiego. W roku minionym miejscowości naszej gminy wydały ponad 674 tysiące złotych, z czego większość wykorzystano na inwestycje. Budżet Obywatelski stanowił będzie dodatkową pulę środków, o wydatkowaniu których bezpośrednio decydować będą mieszkańcy.

- Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu wzrosną kwoty, którymi dysponować będą mieszkańcy sołectw – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Do Funduszu sołeckiego dołączy Budżet Obywatelski. Mieszkańcy nabędą dodatkowe możliwości decydowania o tym, jak chcieliby wykorzystać te środki. Zyskają większe możliwości w zakresie partycypacji społecznej czyli bezpośredniego uczestnictwa w podejmowaniu ważnych dla lokalnych społeczności decyzji.