Osobom korzystającym z zasiłku celowego na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy, że pomoc finansowa przyznawana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach na okres nie dłuższy niż 1 rok. Aby nadal móc korzystać z tej formy wsparcia konieczne jest złożenie nowego wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami.

Przypominamy, że mieszkańcy jedno i dwuosobowych gospodarstw domowych, dla których opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią zbyt duże obciążenie, mogą korzystać z finansowego wsparcia samorządu. Możliwość taką daje przyjęty wiosną 2020 roku „Gminny program osłonowy dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

Osobami uprawnionymi do skorzystania ze wsparcia w ramach Programu są właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbudy, których dochód w przypadku:

  • gospodarstwa jednoosobowego – nie przekracza 4 206 zł
  • gospodarstwa dwuosobowego – nie przekracza 6 336 zł


Wysokość wsparcia dla właścicieli nieruchomości spełniających powyższe kryterium finansowe uzależniona jest od zużycia wody w gospodarstwie domowym.
W przypadku gospodarstwa jednoosobowego osoba otrzymująca „na rękę” nie więcej niż 4 206 zł i zużywająca do 4 metrów sześciennych wody za odbiór odpadów komunalnych płaci 40 złotych miesięcznie (lub mniej - w zależności od metrażu lokalu).

Natomiast osoba samotnie zamieszkująca posiadająca dochód nie więcej niż 4 206 zł, która zużywa wodę w przedziale od 4 do 8 metrów sześciennych, miesięcznie płaci za wywóz śmieci 60 złotych (lub mniej - w zależności od metrażu lokalu).

Również 60 złotych (lub mniej - w zależności od metrażu lokalu) płaci gospodarstwo dwuosobowe, którego miesięczne zużycie wody jest mniejsze lub równe 8 metrów sześciennych, a dochód nie przekracza „na rękę” kwoty 6 336 zł. 

Stawka dla gospodarstw jednoosobowych zużywających do 4 metrów sześciennych wody wynosi więc 40 zł. A opłata dla gospodarstw jedno i dwuosobowych, które zużywają do 8 metrów sześciennych wody miesięcznie wynosi 60,00 zł.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest na wniosek, do którego dołączyć należy dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania wsparcia:

  • kopię trzech ostatnich faktur dokumentujących zużycie wody w gospodarstwie domowym,
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie o dochodach, decyzję o waloryzacji  lub odcinek o wysokości emerytur i rent oraz innych dokumentów potwierdzających wysokość dochodów (np. decyzji przyznających świadczenia rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne itp.).


Oprócz kryteriów dochodowych warunkiem uprawniającym do skorzystania z Programu jest również terminowe wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich selektywna zbiórka.


Wnioski o przyznanie zasiłku celowego należy składać do Urzędu Gminy Kolbudy.

Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia uzyskać można dzwoniąc pod numerem telefonu 58 691 05 20 Urząd Gminy Kolbudy lub 58 682 72 89 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.